Erasmus Hakkında Herşey

1987 yılından beri, 6-12 ay arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyelerinin değişimini destekleyen değişim programıdır. İsmini Hümanizm akımının öncülerinden ve Kuzey Avrupa Rönesans’ında önemli bir role sahip olan klasik edebiyat araştırmacısı ve ilahiyatçı Desiderius Erasmus’tan alır.
Erasmus Programı, 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde yer alan Norveç, Lihtenştayn; aday ülkeler içinde yer alan İzlanda, Türkiye ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi İsviçre’yi de kapsıyor.
250.000’e yakın öğrencinin faydalandığı ve toplam bütçesi yarım milyar dolara yakın olan bu değişim programı, Avrupa Birliği’nin katılımcı ülkelere ayırdığı fonlar tarafından finanse ediliyor. Katılımcılar programa en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere, toplam 24 ay katılabiliyorlar. Fakat yalnızca 1 defa, Avrupa hibe programından yararlanılabiliyor.

Programın Amacı

Erasmus Programının amacı katılımcı ülkelerin yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapması, eğitimde Avrupa standartlarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması, eğitim programlarının geliştirilmesi, denkleştirilmesi ve yükseköğretim kalitesini arttırmak. Bunların yanı sıra öğrenci ve öğretim üyelerinin 3-12 ay arasında yurtdışı deneyimi yaşamaları, farklı kültür ve yaşam stillerinin tanınması ve bunlara karşı hoşgörünün geliştirilmesi ve katılımcıların yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi de programın amaçları arasında yer alıyor.

Programa Katılma Şartları ve Değerlendirme

Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Erasmus Programı’na dahil olan bir bölümde okumak
  • Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (Hazırlık dönemi dikkate alınmaz.)
  • Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır. Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.

Bununla birlikte öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası yada Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Komite, başvuruları değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini uygular:

Akademik başarı düzeyi  : %50

Dil seviyesi : %50

Hibeler

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir. Ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80′ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

erasmus_tablo

Gidilecek Üniversitede Eğitim

Aksi kurumlararası anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır.

Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı kurumlararası anlaşmada belirtilmiş olacağından bu konuda belirli bir standart yoktur. Öğrencinin Türkiye’deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3′ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

erasmus4

Konaklama ve Yurt Olanakları

Gidecek öğrenci veya öğretim elemanına kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Yapılan kurumlararası anlaşmaya yer bulunması ile ilgili hüküm de koyulabilecek olmakla birlikte sık rastlanan bir durum değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

Öne Çıkan Ülke ve Üniversiteler

Erasmus Programı ile en çok öğrenci kabul eden ülkelerin İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya olduğu görülüyor. İspanya’nın ülke olarak ön plana çıkmasının doğal sonucu olarak en çok Erasmus öğrencisi kabul eden 5 üniversiteden 4’ü de İspanya’da yer alıyor. Bunlar Granada Üniversitesi, Valencia Üniversitesi, Madrid Complutense Üniversitesi ve Sevilla Üniversitesi. İlk 5’e İspanya dışında giriş yapabilen tek üniversite ise İtalya’da bulunan Bologna Üniversitesi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here