Öğrencilerin En Memnun Kaldığı Üniversiteler

Üniversitelerimizde kitleselleşmenin ve rekabetin dönüm noktalarından birindeyiz. Üniversitelerimizi sadece ürettikleri akademik çalışmalarla değerlendirmek yerine, hizmet verdikleri öğrencilerin hayatlarında bıraktıkları izlere ve katkılara da bakmak gereklidir. Ülkemizde insan yetiştirmenin az tartışılan yönlerinden biri, öğrencilerin üniversite yaşamındaki mutluluklarıdır. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarının öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve gelişimine ne düzeyde cevap verebildiği üzerine araştırmalara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Üniversiteler öğrencilerini öğrenme deneyimleri açısından tatmin edebilmekte midir? Doyurucu ve çekici bir yerleşke yaşamı oluşturarak, mekân ve insan ilişkisini tatminkâr düzeyde sunabilmekte midir? Derslere girip çıkmanın, konuları işlemenin ötesine geçip; öğrencilere akademik destek verilebilmekte ve akademik güçlüklere ilgi gösterilebilmekte midir? Kurumun yönetimi ve işleyişi açısından öğrencilerin talepleri hızlı ve memnuniyet verici düzeyde gerçekleşmekte midir? Üniversitenin öğrenme ortam, imkân ve kaynakları zengin bir çeşitliliğe sahip ve yeterli midir? Öğrencilerin kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri desteklenebilmekte midir? Bu tür sorular üniversite tercihinde belki de bir aile ve öğrenci için üniversitenin makale performansından daha öncelikli konulardır. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının ilk aşamasında, Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine bağlı olarak 2015-2016 yılında lisans öğrencisi bulunan 174 devlet ve vakıf üniversitesi belirlenmiştir. İkinci aşamasında, her üniversiteden belirlenen öğrencilere veri toplama aracı uygulanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında 106 devlet ve 68 vakıf olmak üzere 174 üniversitede okuyan 10,894 öğrenciden elde edilen veriler kullanılmıştır.

1234

Raporun Tamamı İçin Kaynak