MİT’de Açık Mikrofon Münazaraları

Kampüste açık diyaloğu teşvik etmek için tasarlanan yeni bir MIT girişimi, iklim değişikliğiyle ilgili zorlukların nasıl ele alınacağına odaklanan bir sohbetle başladı.

“İklim Değişikliği: Varoluşsal Tehdit veya Yoldaki Kasis”te teorik fizikçi ve Obama yönetimi sırasında ABD’nin eski bilim müsteşarı Steve Koonin ve MIT’de atmosfer bilimi fahri profesörü Kerry Emanuel yer aldı. Yaklaşık 130 öğrenci, personel ve öğretim üyelerinden oluşan bir kalabalık MIT konferans salonunda tartışma için toplandı.

Konuşma başladığında Koonin, iklim değişikliğinin varoluşsal bir tehditten ziyade “bir tümsek” olduğunu belirtti. İklim değişikliğine bağlı ulaşım ve altyapı zorluklarına rağmen Amerika’nın gayri safi yurt içi hasılasında potansiyel olarak sürekli büyüme bekleyebileceğimiz bir gelecek önerdikten sonra, nükleer enerjiye yapılan yatırımların ve rüzgar veya güneş enerjisiyle üretilen enerjinin depolanmasıyla ilgili kapasite artışlarının iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olabileceği sonucuna vardı.

Emanuel, çoğunlukla Koonin’in iklim sorunları ve potansiyel çözümlere ilişkin değerlendirmesine katılırken, insan destekli iklim değişikliği tehdidinin küçümsenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Savunmasını, “İnsanlığın iklim istikrarına adaptasyonu bizi sıcaklıktaki büyük artışları ve buna bağlı etkileri etkili bir şekilde yönetmeye hazırlamadı. Şu anda gözlemlediklerimiz gibi daha az sıklıkta yaşanan olaylara yeterince uyum sağlayamıyoruz.” şeklinde yaptı.

Emanuel, karbondan arındırmanın fosil yakıt kullanımına bağlı küresel çatışmaların hafifletilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. “Karbonizasyon yılda 8 ila 9 milyon insanı öldürüyor” dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili sohbet bu akademik yılda kampüste yapılması planlanan birkaç sohbetten biri. Konuşmacı serisi, MIT filozofları Alex Byrne ve Brad Skow tarafından yönetilen bir girişim olan “Sınıfta ve Ötesinde Sivil Söylem” in bir parçası. İki yıllık proje, kolej ve üniversite sınıflarının içinde ve dışında açık fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Konuşmacı serisi, her türlü fikrin sorgulanmasını ve tartışılmasını teşvik etmek için dış düşünce liderlerini MIT öğretim üyeleriyle eşleştiriyor.

 

Ortak zemin bulma 

İklim değişikliğiyle ilgili konuşmada hem Koonin hem de Emanuel, hafifletme çabalarına yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım önerdiler ve katılımcılara, örneğin gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği konusunda gelişmiş dünya yaklaşımını benimsemeyi göze alamayacaklarını hatırlattılar.

Koonin dinleyicilere “Bu insanların acil olarak karşılanması gereken ihtiyaçları var” diye hatırlattı, “buna fosil yakıt kullanımı da dahil olabilir.”

Hem Koonin hem de Emanuel, hem iklim değişikliğinin azaltılmasına hem de etkili mesajlaşmaya yardımcı olacak bir dizi adım önerdi:

 

1- İklim bilimini sürdürün ve iyileştirin; bulguları araştırmaya ve raporlamaya devam edin.

2- Uzman olmayanlar için iklim iletişimini geliştirin; anlaşılması kolay ve tutarlı bir hikaye anlatın.

3- Azaltımdan önce güvenilirliğe ve karşılanabilirliğe odaklanın; mevcut enerji iletim altyapısını bozabilecek büyük çabalara girişmeyin.

4- Karbondan arındırma konusunda “zarif” bir yaklaşım benimseyin; etkileri mümkün olduğunca geniş bir şekilde değerlendirin.

  5- Gelişmekte olan dünyada enerji arzını kısıtlamayın.

6- Alternatif yanıtlar geliştirmeye ve sunmaya odaklanın; enerji üretimini ölçeklendirme potansiyelini ve nükleer enerji gibi dağıtım yöntemlerini göz önünde bulundurun.

 

İklim riskinin azaltılmasının siyasi irade, dikkatli değerlendirme ve enerji politikasına yönelik gelişmiş bir teknik yaklaşım gerektirdiği sonucuna varıldı.

Koonin, “Kutuplaşmış bir toplumda iklim riskiyle rasyonel bir şekilde başa çıkmayı öğrenmeliyiz” dedi.

Dinleyiciler her iki konuşmacıya da insan dışı türler üzerindeki etkilerle ilgili sorular sordu (“Bilmiyoruz ama bilmeliyiz” diye cevapladılar); nükleer füzyon (“Füzyon bazlı enerjinin yaygın gelişimini etkili bir şekilde ölçeklendirmek için yeterli trityum yok; belki 30 ila 40 yıl içinde,” diye önerdi Koonin); ve gezegensel sınırlar çerçevesi (“Bu alanda iyi bir bilim var ve bunun nereye gittiğini merak ediyorum” dedi Emanuel.)

Byrne daha sonra “Etkinlik oldukça başarılı gerçekleşti. İzleyiciler ilgilendi ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin iyi bir karışımı vardı.”

 

Daha fazlası gelicek

İkinci etkinlik “İlerlemeye Karşı Feminizm” kitabının yazarı Mary Harrington ve MIT tarih profesörü Anne McCants ile birlikte “Feminizm İlerleme Sağladı mı?” sorusun üzerine gerçekleştirilecek. 2024 baharı için planlanan ek bir tartışma da halk sağlığının Kovid-19’a verdiği tepkiyi kapsayacak.

Konuşmacı serisindeki tartışmalar, Johns Hopkins Üniversitesi siyaset bilimci Yascha Mounk’un ev sahipliği yaptığı “The Good Fight” podcast‘inde özel bölümler olarak yayınlanacak. 

Kaynak: MIT

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here