Küresel Araştırmaya Göre Pandemi, BT Karmaşıklığını Arttırdı

CISCO bünyesinde faaliyet gösteren AppDynamics, COVID-19 pandemisi ile hız kazanılan dijital dönüşümün etkilerini ve dünya genelindeki teknoloji çalışanları açısından yansımalarını ele alan Agents of Transformation 2021:The Rise of Full-Stack Observability başlıklı küresel araştırması yayımladı. Elde edilen bulgular, acil inovasyon ihtiyacı ve bunun sonucunda ortaya çıkan teknoloji genişlemesi nedeniyle BT karmaşıklığında büyük bir artış ortaya koyuyor.

COVID-19 pandemisinin ticari etkisini en aza indirmek için öncelikli olarak dijital ortamda yürütülen iş modellerine geçiş, teknoloji çalışanlarını şirketlerinin yeni faaliyet alanlarının ön saflarına yerleştirdi. Araştırmaya göre bu durum, dijital dönüşüm projelerinin 3 kat daha hızlı gerçekleşmesine yol açtı. Teknoloji çalışanlarının yüzde 89’u işyerinde büyük baskı altında çalıştığını, yüzde 84’ü ise bu psikolojiden uzaklaşmakta zorlandığını ifade etti. Bunun yanında, birçok teknoloji çalışanı, yapması gereken işlere yetişememesi nedeniyle engellenmişlik hissi yaşadığını (yüzde 81) ve iş arkadaşlarıyla daha fazla tartıştığını (yüzde 63) belirtti.

Teknoloji çalışanlarına göre sorunların 4 temel nedeni

 Yeni araştırmada öne çıkan diğer bir konu ise yaşanan dijital dönüşümün BT departmanlarının teknik karmaşıklık düzeyini büyük ölçüde artırdığı. Teknoloji çalışanlarına göre bu durumun en temel nedenleri şunlar:

●      BT karmaşıklığı, veri güvenliği ve ağ güvenliği gibi yeni bir öncelikler ve sorunlar (yüzde 80). 

●      Teknolojik genişleme ve eski teknolojiler ile bulut teknolojilerinin bir arada kullanılması (yüzde 78).

●      Bulut bilişim teknolojilerine geçişin hızlanması (yüzde 77).

●      Çoklu, bağlantısız izleme çözümleri (yüzde 74).

 BT karmaşıklığındaki bu artış, uygulamadan altyapı, ağ ve güvenliğe kadar oluşturulan veri miktarını önemli ölçüde artırdı. Teknoloji çalışanlarının yüzde 85’ine göre, bu karmaşıklık nedeniyle, performans sorunlarının temel nedenlerini tespit etmek için, sürekli artan veri hacminin yarattığı veri gürültüsünden hızlıca çıkma gerekliliği, önümüzdeki bir yılda önemli bir zorluk oluşturacak. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, halihazırda yoğun “veri gürültüsü” ile başa çıkmaya çalıştıklarını ifade ederken, teknoloji çalışanları, tüm BT varlıkları genelinde gerçek zamanlı görünürlük sağlayacak birleşik bir çözüm bekliyor.

●      Teknoloji çalışanlarının yüzde 95’i tüm BT varlıkları genelinde görünürlüğün önemli olduğunu söylüyor. Yüzde 96’sı ise teknoloji yığınının tamamında görünürlük ve bilgi sahibi olmamanın olumsuz sonuçlarına işaret ediyor.

Teknoloji performansını iş sonuçlarıyla ilişkilendirmek 

Çoğu teknoloji çalışanı BT yığınının izlenebilmesinin önemli olduğunu kabul ederken, bunların ezici çoğunluğuna (%92) göre, önümüzdeki yıl inovasyon hedeflerini yerine getirme konusunda asıl önemli olan, teknoloji performansını müşteri deneyimi, satış işlemleri ve gelirler gibi iş sonuçlarıyla ilişkilendirebilmek. Bunun yanında, katılımcıların neredeyse dörtte üçü (%73), BT performansını iş performansıyla ilişkilendirememenin, 2021 yılında şirketler açısından olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe duyarken, yüzde 96’sı birinci sınıf dijital deneyimlerin elde edilmesinde ve dijital dönüşümün hızlandırılmasında tam yığın gözlenebilirliğin gerçek zamanlı iş sonuçlarıyla bağdaştırılmasının hayati öneme sahip olacağını kabul ediyor.

Raporda ayrıca, teknoloji çalışanlarının, gerçek zamanlı iş verileriyle BT performansını bir bağlama oturtmaları gerektiğinin farkında olmasına karşın, katılımcıların yarısından fazlası (%66) ihtiyaç duydukları kaynak ve desteğe sahip olmadıklarını, yüzde 96’sı da bu yeni yaklaşımı benimsemek için şirketlerinin aşması gereken en az bir engelin olduğunu ifade ediyor.

Her dört teknoloji çalışanından üçünün, çalıştıkları şirketin rekabetçi kalması için tam yığın gözlenebilirliğini 12 ay içinde iş sonuçlarıyla ilişkilendirmesinin gerekli olduğunu ifade etmesiyle, teknoloji çalışanlarının ve şirketlerinin gerekli kaynakları kullanıma sunmasının getireceği sonuçlar her zamankinden daha önemli bir hale geldi.

PAYLAŞ
Kariyerim Dergisi, Türkiye kampüslerinin sesi ve mecrası olmak için kurulmuş üniversite ve kariyer odaklı bir dergi ve web platformudur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here