ODTÜ Kıbrıs, Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açıyor

ODTÜ’nün 3 kampusundan birisi olan ODTÜ Kıbrıs, 4. yüksek lisans programını,Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında açıyor.

Öğrencilerin ilk iki sömestrde eğitimlerini ODTÜ Ankara kampusunda gerçekleştirecekleri ve başvuruları 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek programEylül ayında başlayacak. Ana tez danışmanları ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden olması şartıyla; yardımcı danışmanlarının Ankara kampusundan olabileceği belirtildi.

Programın temel misyonunun, “elektrik ve elektronik mühendisliği eğitiminin özellikle Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Enerji Sistemleri alanlarına odaklanmak” ve “teorik bilgi, teknoloji ve profesyonel tasarım araçları kullanarak, ilgili alanlarda yüksek kalite tasarım ve yenilikler üreten mühendislik profesyonellerinin ve araştırmacılarının mezun olmasını sağlamak” olduğu vurgulandı.

ODTÜ Kıbrıs EEM Yüksek Lisans programı, güncel araştırma konularına odaklanarak tasarlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ODTÜ Kıbrıs Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Tayfun Nesimoğlu; günümüzde,telekomünikasyon, bilişim ve bilgisayar sistemleri sektörlerinin ülkelerin ekonomilerinde büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayarak; “Bu sektörler sayesinde yüksek katma değerli ürünler üretilmekte, istihdam sağlanmakta, halka artan kalitede servisler verilmekte ve ülkelerin altyapısını geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri için büyük bütçeler ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023 hedefleri arasında da, kablosuz iletişim, internet ve bilişim konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alma vizyonu bulunmaktadır.” dedi.

Ayrıca günümüzde, güç sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonu konularının da ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlusözlerine şöyle devam etti: “Avrupa Birliği’nde, 2020 yılına kadar kullanılan toplam enerjinin %20’sinin yenilenebilir enerjilerden sağlanması ve sera gazı emisyonunun 1990yılına göre en az%20 düşürülmesi hedefleri bulunmaktadır. Türkiye’de, AB’ye paralel olarak 2023 enerji hedefleri belirlenmiştir. Günümüzde enerjinin verimli kullanımı ile ilgili sorunlar, sadece devletleri değil; uluslararası ve yerel şirketleri de güç sistemleri ve güç elektroniği bilgisi yüksek mühendisler istihdam etmeye itmiştir. Ayrıca son yıllarda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği çerçevesinde gerçekleşen teknoloji araştırmaları, ağla bağlı, farklı şekil ve boyutlardaki gezgin sistemlere odaklanmaktadır. Bu sistemlerin bünyesinde, çevre şartlarını algılayan sensörler, yüksek performans gerektiren görüntü analizini de içeren farklı kapasitedeki işlemler, hızlı ve doğru iletişim ağları bulunmaktadır. ODTÜ Kıbrıs olarak, tüm bu altını çizdiğimiz konularda, üniversitemiz kaynaklı, TÜBİTAK ve sanayi (ASELSAN) destekli araştırma projeleri üstlendik ve bu desteklerle, en son teknoloji ve cihazları bünyesinde barındıran Ar-Ge ve eğitime yönelik bir Radyo Frekansı ve Telekomünikasyon Laboratuvarı (RFTL) kurduk. Intel (A.B.D.) şirketiyle, bilişimde enerji verimliliği teknolojileri konusunda ortak araştırma anlaşması imzaladık. Bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilen projede, ODTÜ Kıbrıs Kampusu REDAR (Renewable Energy Design and Applications Research) ve ODTÜ MEMS(Micro-ElectroMechanical Systems) grupları, gezgin bilgi işleme sistemlerinde güç üretimi konusunda Intel işbirliği ile araştırmalar yapmıştır. Ayrıca ODTÜ EEM öğretim üyeleri, ODTÜ Kıbrıs Kampusu’nda güç sistemleri ile ilgili üniversite (BAP) kaynaklı deneysel araştırmalar başlatılmıştır. Tam da bu bahsettiğim nedenler ve geçmişle, ODTÜ Kıbrıs Elektrik Elektronik Yüksek Lisans programı, güncel araştırma konularına odaklanarak tasarlanmıştır.

IEEE Öğrenci Topluluğu

ODTÜ Kıbrıs’ta uzun zamandır lisans eğitimi verilen elektrik ve elektronik mühendisliği alanında bir de enstitü kapasitesinde bir öğrenci topluluğu bulunuyor.

Kurulduğu günden bu yana ODTÜ Kıbrıs IEEE kapsamında, “Intel Workshop”,“Google ve Ebay” seminerlerinin yanı sıra; yılda 50’ye yakın yaratıcı proje etkinliğidüzenleniyor. Tüm öğrencilere, ODTÜ akademisyenlerine ve diğer personele açık olan etkinliklerde; hem öğrenciler ile akademisyenler ve profesyonellerin farklı iletişim ortamlarında buluşmaları sağlanıyor, hem de alanla ilgili yeni gelişmelerin öğrencilere aktarılma olanağı yakalanıyor. Robotik birimlerini yakın zamanda güçlendiren ve bu alanda uluslararası yarışmalara girebilecek birçok proje üzerinde çalışan ve bu yarışmalara hazırlanan topluluğun, bir de Sumo robotu bulunuyor.

IEEE Global’de bir üçüncülük ve bir beşincilik…

Robotik çalışmalar dışında topluluğun, Aerospace & Electronic Systems birimiTÜBİTAK’ın düzenlediği UAV yarışmasına katılmaya hazırlanıyor. Computer Societybirimi ise, IEEE Global’ın düzenlediği algoritma yarışması IEEE Extreme’de, son iki senedir bir üçüncülük ve bir de beşincilik kazanmış durumda…

Topluluğun, Kişisel Gelişim Komitesi ve Tiyatro Ekibi gibi, mühendisliğe uzak gibi görünen birimlerinin bulunması ise, dikkat çekici başka özellikleri.