Cambridge Üniversitesinde “Toplum için Yapay Zeka” Yarışması

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yapay zeka teknolojisi kullanılarak toplumsal sorunlara odaklanılan AI-deas yarışması sonuçlandı. 70’ten fazla projenin katılım sağladığı yarışmada üniversite öğrencileri bir internet sitesi üzerinden beğendikleri proje için oy kullandılar. Bu oylamaya göre 5 proje seçildi. İşte en çok oy alan 5 proje:

Yaşam boyu daha iyi beyin ve zihinsel sağlık için yapay zeka 

Beyin hastalıkları ve zihinsel sağlık bozuklukları, insanları hayatları boyunca olumsuz etkiliyor. Demans, İngiltere ve Galler’de önde gelen ölüm nedenleri arasında ve farklı zihinsel sağlık bozuklukları, hayat kalitesinde önemli azalmalara yol açıyor.

Bu proje, beyin sağlığını ve hastalıklarını daha iyi anlamak için yapay zekadaki en son gelişmeleri kullanacak. Klinisyenlerin beyin hastalıklarını ve zihinsel sağlık bozukluklarını tahmin etmesine, teşhis etmesine ve tedavi etmesine yardımcı olacak yapay zeka odaklı araçlar geliştirmek için, oyundaki çevresel, sosyal ve nörolojik faktörleri keşfedecek.

Proje Psikoloji Bölümü tarafından yönetilecek ve üniversite genelinde veri bilimi, yazılım mühendisliği, sinir bilimi ve klinik uygulama gibi alanlarda uzmanlardan oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından sunulacak.

AI-deas takım lideri Profesör Zoe Kourtzi şunları söyledi: “AI-deas, beyin ve zihinsel sağlık bozukluklarıyla ilişkili olanlar gibi gerçek dünyadaki zorluklarla mücadele etmek için AI’yı kullanma konusunda kalıpların dışında düşünmek için bir sıçrama tahtasıdır. Beyin ve zihinsel sağlık bozuklukları her şeyi etkiler. Sağlam yapay zeka araçları oluşturmak, klinisyenlerin erken teşhis koymasına, hasta sağlığını ve sonuçlarını iyileştirmesine, yanlış teşhisleri azaltmasına ve kaynakları onlara en çok ihtiyaç duyan kişilerin kullanımına sunmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir.”

Doğumdan çocukluğa: Yapay zeka kullanarak kadın sağlığında, kadın doğurganlığında ve erken bebek nörolojik gelişiminde devrim yaratmak 

Birleşik Krallık, G20 içinde en büyük toplumsal cinsiyet sağlık açığına ve azalan doğurganlık oranlarına sahiptir. Buna istinaden kadın sağlığı sorunları da tam olarak anlaşılamamıştır.

Bu proje, gebelikten çocukluk yolculuğuna kadar kullanılabilecek daha ucuz, daha az müdahaleci ve daha doğru yapay zeka destekli testler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu testler doğurganlık sonuçlarını iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılacaktır. Bu araştırma, doğurganlığın ve kadın sağlığı sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacak ve yaşamın gelişimini yöneten, hâlâ büyük oranda bilinmeyen hücresel, moleküler ve genetik mekanizmalara ışık tutacak.

AI-deas yarışması eşbaşkanı Dr. Staci Weiss şunları söyledi: “AI-deas, embriyodan yenidoğana kadar üreme sağlığı biyobelirteçlerinin tanımlanmasını hızlandırmak için verileri ve yeni AI analitik yaklaşımlarını bir araya getiren disiplinlerarası bir platform sağlıyor.”

AI-deas mücadelesi eşbaşkanı Mo Vali de şunları ekledi: “Cambridge’in bu alandaki uzun araştırma geleneğinden yararlanarak, en son teknolojiye sahip yapay zeka yöntemlerini kullanarak üreme sağlığı teknolojisinde devrim yaratmaya çalışacağız. Klinik sonuçları iyileştirmek için sıkı testler geliştirmek, daha geniş bir topluma fayda sağlayacak ve NHS’nin yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır.”

Yapay zeka yoluyla dil eşitliğini ve katılımı iyileştirme 

İletişim kurmak için dili kullanmak çoğu kişinin kabul ettiği bir şeydir. Ancak Birleşik Krallık nüfusunun önemli bir kısmı, işitme kaybı, beyin hasarı veya dil engelleri gibi duyusal, sinirsel veya dilsel zorluklar nedeniyle sözlü veya yazılı iletişimi daha zor buluyor ve hayatlarının birçok alanında önemli dezavantajlarla karşılaşabiliyor.

Bu proje, eşitliği ve katılımı artırmak amacıyla bu zorlukları anlamak ve ele almak için yeni yapay zeka yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Dil ve iletişim güçlüğü çeken insanları desteklemenin yeni yollarını geliştirecek. Örneğin yapay zeka ile ortak dil ve iletişim koşullarını geniş ölçekte değerlendirip teşhis edebiliyoruz ve etkilenen bireyleri evde, işte veya okulda desteklemek için akıllı işitme cihazları, gerçek zamanlı makine çevirisi veya diğer dil yardımcıları gibi teknolojiler geliştirebiliyoruz.

Yapay zeka mücadelesi lideri Matt Davis şunları söyledi: “Yeni yapay zeka teknolojileri günlük yaşamlarımızı değiştiriyor: telefonlarımıza kısa mesaj yazmak yerine konuşuyoruz ve Alexa veya Siri ile sohbet ediyoruz. Bu sistemler daha yaygın hale geldikçe dil yoluyla iletişim kurmayı daha zor bulanların karşılaştığı engelleri güçlendirebilirler. Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık’ın konuşma ve dil teknolojisi üzerinde çalışan en büyük araştırmacı topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve eğitim, sağlık veya iş alanlarında dil zorluklarının gerçek dünyadaki etkisini anlama konusunda dikkate değer bir genişlik ve derinliğe sahip. Bu proje, bu araştırma topluluklarını bir araya getiriyor. Eşitliği ve katılımı artırmak amacıyla dili kullanarak iletişim kurmayı günlük bir zorluk olarak gören insanları desteklemek için yeni yapay zeka teknolojileri geliştirin.”

Bağlantılı yerlerde ve şehirlerde yapay zeka ile karar alma: Kamusal değer yaratmaya yönelik etik ve sorumlu inovasyon temelli bir yaklaşım geliştirmek 

Yapay zekanın kamu sektörü kullanımı artıyor; İngiltere’deki bazı yerel yetkililer, şehir ölçeğinde kararlar almak için halihazırda büyük dil modelleri ve tahmine dayalı analitikler kullanıyor. Karar vermek için yapay zeka kullanımının etik olması ve istenen sonuçlara yol açması önemlidir.

Bu proje, yerel kimlik doğrulamanın nasıl yapıldığını araştırmayı amaçlamaktadır.

İngiltere’deki kuruluşlar, kamusal değer yaratmak amacıyla yer belirleme, arazi kullanımı ve hareketlilik ve sürdürülebilir su tedarik sistemleri gibi konularda kararlar almak için yapay zekayı kullanıyor. Proje, yerel yönetimlerin etik ve bilinçli seçimler yapmasına ve yapay zekanın dijitalleşme girişimlerinin bir parçası olarak kullanılmasına yönelik kaynaklar geliştirecek.

AI-deas yarışması lideri Dr Kwadwo Oti-Sarpong şöyle söyledi: “AI-deas’ın kazananlarından biri olmaktan ve yapay zekayı kullanarak kamu sektörü karar alma sürecinin geleceğini şekillendirmek için bu proje üzerinde disiplinler arası uygulayıcılarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Yapay zeka kullanımının etik açıdan pratik olarak nasıl kökleştirileceğini anlamak ve bunun nasıl yapılabileceğini göstermek, istediğimiz geleceği yaratma şeklimizi önemli ölçüde değiştirecek.”

İklim ve doğa için yapay zeka 

İkiz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri dünyanın üstesinden gelinmesi en karmaşık sorunlarından ikisidir. Bu proje, çok çeşitli veri kümelerini bir araya getirmek ve bilgilerin derlenmesini hızlandırmak için yapay zeka yaklaşımları geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu çalışma, iklim ve biyolojik çeşitliliğin korunması üzerinde çalışan araştırmacılar ve karar vericiler için güncel, ilgili ve sağlam bilgiler sunacak ve dünyamızın en acil iklim ve biyolojik çeşitlilik sorunlarından bazılarına daha hedefe yönelik ve etkili çözümler olasılığının önünü açacak.

AI-deas mücadelesi eşbaşkanı Anil Madhavapeddy şunları söyledi: “Biyoçeşitliliği korurken ve eski haline getirirken iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak acil, kanıta dayalı eylem gerektirir. Bilgisayar bilimi, ekoloji, iklim ve koruma alanında disiplinler arası bir ekibi bir araya getirerek karar vericilerin neslimizin en büyük sorununu adil bir şekilde ele almalarını sağlamak amacıyla yapay zekayı kullanmaktan heyecan duyuyoruz.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here