Eğitim Müfredatının Şekillenmesine Fütüristler de Katılmalı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi’nin bu yılki ana gündem maddesi Endüstri 4.0 olarak belirlenmişti. Ana konunun seçiminin Endüstri 4.0 olması tesadüf değil. Onlarca ülke, 1500 kadar üst düzey yönetici ve işadamının toplandığı bu yılki etkinlik, her yıl olduğu gibi dünyanın ekonomik geleceğini şekillendiren bir nitelik de taşıyor.

Pek çok yerde maalesef sadece “robotlar işimizi elimizden alacak, 5 milyon kişi işsiz kalacak” haberleriyle kendine yer bulan Endüstri 4.0’ın olumlu etkileri, sanılanın aksine olumsuz etkilerinden daha fazla. Ancak bu faydalar ortaya çıkarabilmek için herkesin geleceğin dünyasının şekillenmesindeki rolünü şimdiden düşünmesi gerekiyor. Bu kişilerin arasında elbette geleceğin iş dünyası temsilcilerini eğiten akademisyenler, üniversiteler ve MEB ile YÖK gibi kurumlar da bulunuyor.

Endüstri 4.0’ın etkileri 2020’den itibaren ağırlığını hissettirmeye başlayacak. Bugün bile bebek adımlarını hissettiğimiz bu yenilik zinciri, yakın geleceğin günümüz dünyasından ne kadar farklı olacağını gösteriyor. Söylenenin aksine Endüstri 4.0 sadece işçilerin makinelerle, robotlarla yer değiştirmesini değil, dijitalleşme ve güçlü bir iletişim altyapısını da temsil ediyor.

Peki fütüristler neden Endüstri 4.0’ın getireceği gelecekte eğitimi şekillendirmeli. Bunun pek çok sebebi var. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada pek çok fütüristin gelecek tahminleri oldukça tutarlı. Bununla birlikte yine pek çok fütürist sadece geleceği öngörmekle kalmıyor, şirketlere danışmanlık yaparak öngörünün gerçekleşmesi için de çaba sarfediyor. Elbette bu tahminler “kafadan atılarak” değil, ciddi araştırmalar ve bilimsel yeniliklerden faydalanılarak yapılıyor.

Amfiweb’de daha önce yayınlanan “2020’de Hangi Yeteneklere Sahip Olmalısınız?” başlıklı yazımda sektörlerin nasıl değişeceğine dair bazı ipuçlarını görebilirsiniz. Hukukçuların ve sigortacıların “iki kargo drone’unun çarpışması” sonrası neler yapması gerektiği bugünün resmi prosedürlerinde ve sigorta poliçelerinde belirsiz. Eğitim müfredatına bakıldığında da bir ipucuna bile rastlamak zor. Ancak bu bahsettiğim senaryo çok değil 2020 sonrasında günlük hayatta karşılaşabilecek bir durum. O yüzden o tarihlerde iş hayatına atılacak bugünün lise ve üniversite öğrencilerine anlatılması gerekiyor.

Bir başka sektörü ele alalım. Örneğin sağlık. Bugünün yaklaşımında sağlık sorunları hastanede, poliklinikte ya da doktorun muayenehanesinde çözülüyor. Oysa gelecekte durum çok farklı olacak. Yine 2020 ve sonrasında teletıp, mobil sağlık gibi konular sektörün yeni normali hale gelecek. Özellikle kronik hastalıkları bulunanların sağlık verilerinin takibi giyilebilir teknoloji ürünleriyle gerçekleşecek. Bu cihazlar nabzınızı, kan basıncınızı anlık olarak takip ederken ilaçlarınızı düzenli alıp almadığınızı da kayda geçirerek doktorunuzla paylaşacak. Tekrar müfredata dönelim. Yasal altyapının oluşmasını takiben hayatın bir gerçeği haline gelecek bu konu sizce sağlık personellerinin eğitiminde kullanılıyor mu? Maalesef hayır…

Üstteki senaryoların bir benzeri otomotiv sektörü için de geçerli. Bugün el ve ayak koordinasyonumuzla ilerleyen motorlu araçlar şimdiden otonom sürüş, yani kendi kendine gidebilme yeteneği kazandı. Peki elektrik elektronik ya da makine bölümlerinde okuyanlarınız “otonom” sözcüğünden ne kadar haberdar. Eğer haberdarsanız bu okuldan aldığınız eğitimle mi, yoksa “Tesla arabalarının yazılımını güncellemiş, artık kendi kendine gidebiliyor” haberleriyle mi olmuştu?

Bilgisayar mühendisleri için de bir risk yok değil. Müfredatlarda büyük veri analizlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği, yapay zeka öğrenme algoritmalarının aslında neye benzediği ya anlatılmıyor ya da sığ bir şekilde üzerinden geçiliyor.

Bu tip senaryoları her sektöre ve meslek grubuna uyarlamak mümkün. Olmasını gerektiğini iddia ettiğim konu uzmanlık seviyesinde bir eğitim değil. Fakat en azından neyin ne olduğu, gelecekte nasıl bir dönüşüm gerçekleşeceğinin bugünün öğrencilerine anlatılmalı, öğretilmeli. İşte bu yüzden, geleceğin dünyasında Endüstri 4.0 haberlerinde belirtildiği gibi “rolsüz ve işsiz” kalmamanız için geleceği öngören fütüristlerin de sizlerin eğitimine dahil olması gerekiyor…

PAYLAŞ
2000 yılından bu yana başta teknoloji odaklı yayınlar olmak üzere içerik üretiyor. Halen teknoloji, enerji, kamu, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörlerdeki kurumlar ve yöneticileri için içerik danışmanlığı yapıyor. Amfiweb için hazırladığı özel dosyalarla geleceğin iş dünyası temsilcilerine rehberlik ediyor.