Bilecik’e Yenilenebilir Enerji Destekli Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüs alanına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “1003-öncelikli alanlar Ar-Ge” projeleri destekleme programı kapsamında “Yenilenebilir enerji destekli elektrikli araç şarj istasyonu” kurulacak.
Proje yürütücüsü ve üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Kesler, yaptığı açıklamada, elektrik enerjisinin elde edilmesinde fosil kökenli yakıtların kullanıldığını bildirerek, sınırlı rezervlere sahip petrol ve doğalgaz gibi yakıtların azaldığını kaydetti.
Artan maliyetlerin yanı sıra yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan zararlı emisyonların ve sera gazlarının çevre üzerine oluşturdukları etkilerinin de büyük olduğunu bildiren Kesler, şunları belirtti:
“Olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde de elektrik enerjisinin elde edilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hız kazanmıştır. Günümüzde birçok otomobil ve ticari araç üreticisinin elektrikli araçlar üzerinde çok yönlü çalıştığı görülmektedir. Özellikle elektrikli araçların batarya teknolojileri ile bataryaları hızlı şarj eden sistemler üzerine yapılan çalışmalar daha ön plana çıkmaktadır. Kullanıcılar için şarj süresi çok önemli olduğundan, şarj istasyonlarının bu ihtiyacı karşılayacak teknolojik donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu proje çalışmasının esas amacı, elektrikli araçların bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmektir. Hızlı şarj için gerekli olan elektrik enerjisi sadece şebekeden değil aynı zamanda güneş panellerinden ve stasyoner akülerden sağlanacaktır. Öncelikle güneş panellerinden elde edilen enerji ile stasyoner akü grupları şarj edilecektir. Stasyoner akülerin şarj işleminden sonra fazla olan enerji şebekeye aktarılarak sistemin amorti süresinin kısaltılması sağlanacaktır.”
Kesler, projenin 2017 yılında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.