Yeni Nesil Öğretmenler Geleceğe Hazır

Eğitim sistemlerinde yaşanan gelişmeler kadar öğretmenlerin de bu yeni eğitim sistemlerine adapte olabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Muş Alparslan Üniversitesi bir ilke imza atarak, Fen Bilgisi Öğretmen adaylarına STEM Eğitimi vermeye başladı. Meslek derslerini STEM eğitim sistemiyle entegre olarak uygulamalı öğrenen Fen Bilgisi Öğretmen adayları Muş bölgesinde oluşturulan STEM merkezlerinde de öğrendiklerini uygulamayabiliyorlar.  Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin bileşiminden oluşan STEM, Türkiye’de Fischertechnik STEM materyalleri ile hızla yayılırken, öğretmen adayları da bu değişimi hızla takip ediyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüzde, çağa ayak uydurmak için okullarda öğrencilerin aldığı fen eğitiminin niteliği ve kalitesi daha fazla önem kazanmıştır. 1980’li yıllardan beri, Amerika ve pek çok Avrupa ülkesi fen eğitimi ile öğrencilere daha fazla bilimsel bilgi aktarmak yerine, her öğrenciyi bilimsel düşünme becerilerine sahip “bilim/fen okur-yazarı” gözlemleyen bireyler olarak yetiştirmeyi fen programlarında temel hedef olarak belirlemişlerdir. Bu kapsamda 2014-2015 Güz döneminden itibaren STEM Laboratuvarında, Fen Bilgisi Öğretmen adayları ile STEM eğitimi gerçekleştirilen Muş Alparslan Üniversitesi, çiçeği burnunda öğretmen adaylarına zamanın eğitim sistemini de öğretiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu gençler, öğrencilerini sahip oldukları yeteneklere yönlendirerek geleceğin bilim insanlarını daha sağlam adımlarla yetiştirebilecekler. Muş Alparslan Üniversitesi STEM Laboratuvarında doğadan ilham alan yeni ve farklı tasarımlar gerçekleştiriliyor. Günlük yaşamda kullanılan malzemelerin ve farklı modellerin yapıldığı derslerde, STEM eğitiminin derse nasıl entegre edileceğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

PAYLAŞ
Kariyerim Dergisi, Türkiye kampüslerinin sesi ve mecrası olmak için kurulmuş üniversite ve kariyer odaklı bir dergi ve web platformudur.