Ordu Üniversitesi Mezunlar Derneği Kuruldu.

İlk mezunlarını 2007 yılında veren ve mezun sayısı her yıl gittikçe artan üniversitemizin, mezunları bir çatı altında toplayarak mezunlar arası iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla 24.12.2014 tarihinde bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Ordu Üniversitesi Mezunlar derneği (ODÜMED) çalışmalarına başlamıştır.
Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, istihdamı yaratacak şekilde iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ODÜ’nün etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak, mezunların birikimlerini ülkenin ve üniversitenin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak, sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitede öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek için kurulan Ordu Üniversitesi Mezunlar Derneği, gerçekleştireceği proje ve etkinlikler ile ODÜ camiasını bir araya getirmeyi ve üniversitemize destek vermeyi amaçlamaktadır.
Mezunlar Derneğine üyelik işlemleri için dernekler kanunun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip, Ordu Üniversitesi’nin herhangi bir fakülte veya bölümünden mezun (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) her gerçek kişi üye olabilir. Onursal üyeler için ise ODÜ mezunu olma şartı aranmayacak.