Fırat Teknokent’te Patentli Yeni Bir Buluş

Fırat Teknokent TGB A.Ş bünyesinde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine devam eden Fırat Akademi firma sahibi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, “Betonun Basınç Mukavemetini Taze Beton Aşamasında Belirleyen Test Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi” adlı çalışması Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenmeye değer görüldü.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, KOSGEB tarafından finanse edilen iş fikrini Teknokent çatısı altında sürdürmektedir. İnşaat alanında önemli bir buluş olarak değerlendirilen projenin daha önce 28 gün süren basınç ve mukavemet değerlerinin saptanması Ekinci’nin buluşu sayesinde 20 dakika içinde tespit edilebilecek. Mevcut uygulamalarda oldukça zor, zahmetli ve maliyetli olan bu süreç Fırat Üniversitesi öğretim üyesinin buluşu sayesinde kolayca elde edilebilecek.
Söz konusu buluş ve uygulama yöntemi “adyabatik ortamda ısıl işlem uygulamasının taze betonlarda zamana bağlı meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim ve gelişimin lineer olmayan denklemlerle çözümü” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke ilk kez Dr. Cevdet Emin Ekinci tarafından modellenmiş ve uygulanmıştır. Cihaz ve uygulanan yöntem bu konuda dünyada ilk olma özelliğine sahiptir.