Kognitif Nörobilim Kongresi

Üsküdar Üniversitesi, 13. Kognitif Nörobilim Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongrenin bu yılki teması “Hayvan Zihni ve Kognisyonu” olarak belirlendi.

13. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Bu yılki ana teması “Hayvan Zihni ve Kognisyonu” olarak belirlenen kongrenin komite başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden nöroloji uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ yapacak.

Kongre öncesinde Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Cumhur Taş ve Dr. Celal Şalçini moderatörlüğünde Qeeg, Doç.Dr. Barış Metin moderatörlüğünde fMR ve Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği’nden psikiyatr Doç.Dr. Gökben Hızlı Sayar moderatörlüğünde Nöromodülasyon Teknikleri kursları düzenlenecek.

Prof.Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmasını yapacak

20 Mayıs 2016 Cuma günü gerçekleştirilecek kongrenin açılış töreninde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan ve Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ açılış konuşmalarını yapacak.

Kongrenin “Antropomorfizm”, “Etoloji” ve “Sosyal Kognisyon” başlıklı ilk oturumunda Prof.Dr. Nevzat Tarhan ve Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, oturum başkanlıklarını yapacak. Bu oturumda Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Hayvan Beynini ve Davranışlarını Nasıl Değerlendiriyoruz?”, kongreye ABD’den katılan etoloji uzmanı İpek Külahçı“Etolojik Açıdan Hayvan Kognisyonu” ve Barış Korkmaz “Vahşi Çocuklar” başlıklı sunumlar yapacak.

“Evrim, Hayvan Kognisyon ve Kognitif Bilimler” başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Barış Korkmaz ve Sermin Kesebir yapacak. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Doç.Dr. Alper Evrensel, “Hayvanlarda ve İnsanlarda Entorinal Korteksin Evrimi’, Üsküdar Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Belkıs Atasever Arslan “Balıklarda Spasyal Bellek ve Navigasyon” ve Yağmur Denizhan “Hedef, Teşvik ve Motivasyon: İnsan- Hayvan- Otomat Ekseninde Bir İrdeleme” başlıklı sunum yapacak.

“Özgün Araştırma” başlıklı bir başka oturumda Hilmi Uysal “Bütün Yüz Transplantasyonundan Sonra Yüzde Yansıyan Duyu”, Türker Tekin Ergüzel“Doğadan Esinlenerek Geliştirilen Özellik Seçim Yöntemleri ve Uygulamaları” ve Adil Sarıbay ‘’Yüzün Statik Özelliklerinin Sosyal Algı ve Davranışlarla İlişkisi’’başlıklı sunumlarla konferansa katılacak.

“Sosyal Kognisyon, Biyoetik, Zihin Teorisi” başlıklı dördüncü oturumda Yağmur Denizhan ve Alper Evrensel başkanlık yapacak. İpek Külahçı, “İletişim ve Öğrenmeyi Sosyal Bağlantılar Önceler”, Sermin Kesebir, “Hayvanlarla Kurduğumuz İlişkinin Psikobiyoseksüel ve Psikobiyososyal İzdüşümleri” ve Yrd.Doç.Dr. Barış Önen Ünsalver “Hayvan Bilincinden İnsan bilincine geçişte ölümü bilmek insana özgü müdür?” başlıklı sunumlarını yapacak.

Etkinliğin “Çocuk Kognisyon ve Çocuk Davranışları Nörolojisi’’ başlıklı beşinci oturumunda Barış Korkmaz ve Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ başkanlık yapacak. Mohammad Ghaziuddin ,“Otizm Spektrum Hastalıkları: Bazı Tartışmalar ve Farklılıklar”, Charles Njio, W. Van Grunsven ‘’Beyin Disfonksiyonunun Nörolojik Belirtileri Olarak Arkaik Hareketler’’, Barış Metin, ‘’Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’ndaki Ödül Değerlendirme Bozuklukları Üzerine Yapılan Nörogörüntüleme Çalışmaları’’ başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Üç gün sürecek kongrenin son gününde altıncı ve yedinci oturumlar gerçekleştirilecek. Altıncı oturum ‘’Nöropsikoloji’’ başlığını içerecek ve oturum başkanlığını Şükriye Akça Kalem ve Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ yapacak. Kongreye Öget Öktem “Nörobilim Bakış Açısıyla Bellek’’, Duygu Barlas ‘’Çocuklarda Nöropsikolojik Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar’’, İnci Birincioğlu “İnsan Zihninin Ölçme Çabasının Tarihi’’başlıklı sunumlarıyla katılacak.

Kongrenin ‘’Nörobilim ve Davranış Nörolojisi’’ başlıklı yedinci oturumunda ise Doç.Dr. Barış Metin ve Yrd.Doç.Dr. Barış Önen Ünsalver başkanlık yapacak. Hakan Tekeli,‘’Koku ve Beyin’’, Fatma Zehra Keskin Kırzan, ‘’Alzheimer Hastalığında Koku’’, Celal Şalçini, ‘’Alzheimer Hastalığı Tanısında Amiloid PET Görüntüleme’’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler.

Kongreye ilişkin detaylı bilgi için;

https://www.cognitiveistanbul.com/