İklim Eylemleri ve Dayanışma Paneli

Dünyanın dört bir yanından 300’den tanındık çevreci, 2022 Solver sınıfını kutlamak ve dünyanın en büyük zorluklarından bazılarını ve bunları inovasyon, girişimcilik ve teknoloji ile nasıl çözebileceğimizi tartışmak için MIT 2023’te Solve için MIT kampüsünde bir araya geldi.

Bu zorluklar karmaşık olabilir ve hatta aşılmaz gibi görünebilir, ancak Solve at MIT, birlikte çözüm bulmak için gereken umut, araçlar ve bağlantıları sağlıyor.

MIT Solve’nin yönetici direktörü Hala Hanna, kendisine ilham veren ve sosyal etkinin ön saflarında yer alan şeyleri paylaştı: “İyimserlik, sorunlardan uzaklaşmak değil, doğrudan onlara bakmak, çözümleri yaratabileceğimize inanmak ve ortaya iş koymaktır. Bu nedenle, ne zaman bir doz iyimserliğe ihtiyacım olsa, birlikte çalıştığımız yenilikçilere bakarım,” diyen Hanna, Unlocking our Colective Potential -Kolektif Potansiyelimizin Kilidini Açmak -adlı açılış toplantısında paylaştı.

Üç gün boyunca, dünyanın dört bir yanından 300’den fazla kişi, 2022 Solver sınıfını kutlamak, ilerlemeye yol açan ortaklıklar oluşturmak ve acil dünya sorunlarına gerçek zamanlı çözümler getirmek için bir araya geldi.

MIT’de Solve’de bulunan her teknoloji uzmanın, hayırseverin, yatırımcının ve yenilikçinin konuşması şu üç ana başlık altında toplanabilir:

Teknoloji ve yenilik, yapımcıları kadar tarafsızdır 

Önyargıya sahip olmak, bizi insan yapan şeyin doğal bir parçasıdır. Ancak, yatkınlıklarımızın farkında olmak, yaşanmış deneyimlerimizi başkalarının yararlanabileceği eyleme dönüştürülebilir çözümlere çevirmek için gereklidir.

Ön yargının hem kaçınılmaz olabileceğini hem de neredeyse anında uygulanabileceğini büyük ölçüde öğrendik. Biyomimetik Robotik Laboratuvarı direktörü ve MIT’de makine mühendisliği profesörü olan Sangbae Kim, bunu, katılımcıların neredeyse oybirliğiyle daireler çizerek yürüyen bir robota kıyasla ters takla atan bir MIT robotundan daha fazla etkilendikleri robotik gösterilerle kanıtladı. Görünüşe göre, bir robotu takla atacak şekilde programlamak için bir kişi üç gün ve tam bir ekibin bir robotu yürümek için programlaması iki haftadan fazla sürdü. Kim, “Yaşanan deneyimlerimize dayanarak sahip olduğumuz bilgi ve önyargıyla eleştiriyoruz” dedi.

Önyargı ve yaşanmış deneyimler kötü şeyler olmak zorunda değildir. Önemli olan kendi yaşantımızdan yola çıkarak ürettiğimiz çözümlerdir.

2022 Çözücü Tarjimly’nin kurucu ortağı ve yönetici müdürü Atif Javed, çocukken büyükannesi için çeviri yapmaya başladı ve mülteci olmanın getirdiği mücadeleleri öğrendi. Bu, gönüllü tercümanları talep üzerine göçmenler, mülteciler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve daha fazlası ile buluşturan bir insani dil çevirisi uygulaması geliştirmesine yol açtı.

2022 Çözücü ve Social Cipher’in kurucu ortağı ve CEO’su Vanessa Castañeda Gill, DEHB ve otizmle ilgili kişisel deneyimini nöro-farklı gençliği güçlendiren ve sosyal-duygusal öğrenmeyi kolaylaştıran bir video oyunu olan Ava’yı geliştirmek için dönüştürdü.

Mothers Out Front’un kurucu ortağı ve başkanı Kelsey Wirth için, annelik deneyimi ve çocukların iyiliği için ortak endişeler onu diğer annelerle birleştiren şeyler.

Bumble’ın kurucusu ve CEO’su Whitney Wolf Herd, teknolojide bir lider ve zehirli çevrimiçi alanlara tanık olan biri olarak, değişime öncülük etmeyi sorumluluğu olarak gördüğünü paylaştı.

Genel kurulda “Bizi Birleştiren mi, Ayıran mı?” Wolf Herd, “Teknolojiyi pozitiflik için bir güç olarak kullanabilseydik ne olurdu?” diye sordu. Bir sonraki dijital dalganın parçası olmak için eşitlik ve saygı vizyonunu paylaştı. Ayrıca, bu hedefin gerçeğe dönüşmesini sağlamak için “korkuluklar ve temel kuralların” geçerli olduğundan emin olmak üzere teknoloji liderlerini kendisine katılmaya çağırdı.

 

Sosyal yenilik kesişimsel ve nesiller arası olmalıdır 

MIT’de Solve sırasında sektörler, kültürler, yaşlar ve uzmanlık alanlarındaki endüstri liderleri, acil sorunları ele almak ve gerçek zamanlı olarak destek arayan yenilikçilerle ilişkiler kurmak için bir araya geldi.

System Inc.’in kurucusu ve CEO’su Adam Bly, her şeyin birbirine bağlı doğasını ve kuruluşunun neden bağlantıları gösterme misyonunda olduğunu tartıştı: “Dünyadaki yaşamı oluşturan sistemlerde artan karmaşıklık görüyoruz ve bu bireysel ve küresel olarak bizi etkiler. Bu sistemler hakkında karar vermek için ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve verileri organize etme şeklimiz [oldukça] izole halde ve oldukça parçalı ve en sistemik, bütüncül, rasyonel şekilde karar alma yeteneğimizi engelliyor.”

Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi Başkanı ve CEO’su Manish Bapna, sektörler arası çalışmayı savunduğunu paylaştı: “Gördüğüm şeylerin bir kısmı, son 10 ila 15 yılda gerçekten çoğaldığını ve iyi bir şekilde genişlediğini, özel sektördeki yeni başlayanları içeren hükümet ve STK’lar ile işbirliklerini içeriyor. Hiçbir paydaş veya kuruluş sorunu tek başına çözemez, ancak bir araya gelerek görmemiz gereken yeniliği yaratabilecek şekilde farklı bakış açıları ve beceriler getirirler.”

Uzun bir süre STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) karmaşık sorunlarımızı çözecek konular olarak görüldü, ancak ortaya çıktı ki, sanat aynı zamanda kimliği, sınırları, statüyü aşmak hatta bizi birbirimize bağlayacak ve küresel birliği oluşturmak için muazzam miktarda güce sahip. Sanatçılar Beatie Wolfe, Norhan Bayomi, Aida Murad ve Nneka Jones bize müzikleri, nakışları ve resimleriyle sosyal ve çevresel adaletsizlik gibi konulara nasıl çözüm ve farkındalık getirebileceğimizi gösterdiler.

Hepsi 24 yaş ve altı olan 2023 Solv[ED] Yenilikçileri, diğer inanılmaz başarıların yanı sıra işitme kaybı olan bireyler için iletişimi iyileştiren, plastik atıkları sürdürülebilir mobilyalara dönüştüren çözümlere sahip.

Uniti Networks’ün kurucu ortağı ve CEO’su Kami Dar, birbirine bağlı sorun çözmenin değerini şöyle özetliyor: “En sevdiğim SDG [sürdürülebilir kalkınma hedefi] 17 numaralı SDG, yani ortaklığın gücü. Yakındaki problem çözücüleri arayın ve tekerleği yeniden icat etmediğimizden emin olun.

 

İlişkiler ve çevre hepimizi birbirine bağlar 

Solve, iklim, ekonomik refah, sağlık ve öğrenmeye bağlı olarak sürekli olarak küresel zorlukları ele almak için çalışıyor. Bu odak alanlarının çoğu birbirine karışıyor, ancak sosyal adalet ve iklim eylemi, Solve at MIT sırasında ele alınan birçok küresel sorun için bir arka plan görevi gördü.

Hot or Cool Institute’un genel müdürü Lewis Akenji: İklim değişikliğini ele almaya başladığımızda, bunu öncelikle emisyonları azaltmak için teknik meseleler olarak gördük… Eşitsizlik var, yoksulluk var, yükselen toplumsal gerilimler var… İç içe geçmiş toplumsal gerilimleri ele almadan iklim değişikliğini ele almayacağız.

Ayrıca Akenji, gıda, mobilite ve barınmayı, çözümlere ilk olarak odaklanmak için en etkili alanlar olarak gördüğünü de belirtti.

Greenbiz’de başkan yardımcısı ve yazı işleri müdürü olan Heather Clancy, “Net Sıfıra Adil Geçişin Sağlanması” genel kurulunda panelistlere çalışmalarından ne gibi dersler çıkardıklarını sordu. MIT’de ekonomik coğrafya ve planlama profesörü olan Janelle Knox Hayes, enerji krizine çözüm getirmeden önce toplulukları, özellikle cephe hattı ve Yerli toplulukları dinlemenin gerekli olduğunu paylaştı. “İklim çalışmasının bir aciliyet duygusu var, tıpkı hızla yapılması gerektiği gibi… gerçekten angaje bir çevresel adalet çalışması yapmak için yavaşlamamız ve daha başlamadan fark etmemiz gerekiyor, planlamak için uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ancak bunu yapmadan önce, ilişkileri, güveni ve karşılıklılığı yeniden inşa etmeliyiz … [Bu] daha iyi ve daha uzun süreli çözümlere yol açacaktır.”

General Motors’ta yönetici direktör ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik stratejisi ve iletişim küresel başkanı Hina Baloch, Yerli Enerji Girişimi’nin kurucusu Chéri Smith’ten Yerli topluluklarla ilgili olarak enerji egemenliği konusundaki bakış açısını paylaşmasını istedi. Smith, “Topluluklar, enerjileri için dış kaynaklara güveniyorlarsa egemen olamazlar. Toplulukarın enerji sistemlerini yenilemek ve kendilerinin yeniden inşa etmek, inşa etmek ve bakımını yapmak için kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemek için kurulduk.”

Smith, yapım aşamasında olan insan ve topluluk merkezli yeniliğin bir örneğini paylaştı. Biden yönetiminin ulusal elektronik araç (EV) girişimi aracılığıyla, Indigenous Energy Initiative ve Native Sun Community Power Development iş birliği yapacak ve topluluklar arası bir EV şarj ağı oluşturacak. “En son bir elektrik şebekesi kurduğumuzda, kasıtlı olarak bir ülkeyi atladı. Bu sefer, sadece masada oturmak değil, masaları kurmak ve herkesi onlara davet etmek istiyoruz” dedi Smith.

MIT’de Solve, iklim değişikliği, kesişen ve erişilebilir yenilik ve insan bağlantısının herkesi birleştirme gücü hakkında anlamlı tartışmalara yol açtı. Girişimcilik ve sosyal değişim ileriye giden yollardır. Topluluk, iş birliği ve sağlıklı dozda cesaretle önümüzde duran zorluklar göz korkutucu olabilse de küresel zorluklar dünyanın dört bir yanındaki çevik etkili girişimciler tarafından çözülmeye devam edecek.

Profesyonel bir balo salonu dansçısı ve Boston Maratonu bombalamasından kurtulan Adrianne Haslet’in katılımcılara hatırlattığı gibi, “Sizi bitiş çizgisine götüren şey, sizi başlangıç çizgisine götüren şeyin yanında hiçbir şey değildir.”

 

Kaynak: Massachusetts Institute of Technology

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here