Dünya İnsan Hakları Paneli Düzenlendi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi ortaklığında bir panel düzenlendi.
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kelebek “İslam Hukukunda İnsan Hakları” başlıklı konuşmasında 13 asır önce veda hutbesiyle tüm insanlığın hayat ve mülkiyet hakkının tanındığı ve teminat altına alındığını dolayısıyla günümüzde insan hakları ihlallerinin ancak bu belgenin doğru okunup yorumlanmasıyla aşılabileceğini ifade etti.
DPÜ İ.İ.B.F. Kamu Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selami Erdoğan, “Türk Anayasalarında İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi” başlıklı sunumunda, Osmanlı-Türk Anayasal sistemlerinde insan haklarının gelişimi ve dönüşümü ile bu gelişim ve dönüşümü etkileyen faktörlerin neler olduğunu ortaya koydu. Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nizamettin Aydın ise, “Günümüz İnsan Hakları Bildirilerinde Temel Hak ve Hürriyetler” ekseninde yaptığı konuşmasında, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde düzenlenen temel hak ve hürriyetler ile hak ve hürriyetler için öngörülen denetim mekanizmalarının neler olduğunu açıkladı.