Caltech Eşitlik Adına Vites Değiştiriyor

Bu yazı Los Angeles Times’tan Teresa Watanabe’nin yazısından derlenmiştir.

Kimberly Miranda, Guatemala göçmeni bir ailenin kızı. Küçüklüğünden beri okulu seven ve oldukça zeki bir kız olan Kimberly, ailesinden üniversiteye gidebilen ilk kişi oldu. Caltech’e (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne) uzun uğraşlar sonrası girebilmeyi başardı. Redwood City’deki ortaokulda okuduğu zaman cebir dersini almadı. Bu lise yıllarında kalkülüs dersindeki bocalamasının temel sebebi oldu. Fakat lisesinin son senesinde azim ile matematik derslerindeki açığı kapatmayı başardı ve Caltech’in istediği seviyeye gelmeyi başardı. Fakat diğer öğrenciler Miranda kadar yeteri kadar kaynağa ve desteğe sahip olmayabiliyor.

Ve çok sayıda öğrencinin bu şansı bile yok çünkü ülkedeki liselerin üçte birinden fazlası matematik dersi vermiyor ve birçoğu ayrıca Caltech’e giriş koşulları olan diğer iki fizik ve kimya derslerinden de yoksun. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi alanında küresel bir güç merkezi olan enstitü, yıllardır perişan haldeki öğrencilerden ve velilerden konu hakkında yüzlerce çağrı aldı. Ancak Caltech kararlıydı ve bir öğretim üyesinin ifadesiyle “kesinlikle şaşırtıcı” adaylar için bile hiçbir istisna yapmıyordu.

Şimdi Caltech eşitlik adına vites değiştiriyor. Kampüs, çığır açan bir adımla geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, bu derslere erişimi olmayan öğrenciler için matematik, fizik ve kimya derslerine giriş koşullarını kaldıracağını ve bu derslere hakim olduklarını kanıtlamak için alternatif yollar sunacağını duyurdu.

Caltech’in lisans kabullerinden sorumlu genel müdürü Ashley Pallie : “Bu dünyanın her yerinde ve her toplulukta parlak öğrenciler var ve ailelerin çocuklarının geleceğini ve üniversite için nereye gideceklerini Posta Kodlarına göre seçmeleri gerektiği fikri çok adaletsiz görünüyordu. Bu fırsat kapısını açmaya devam etmeliyiz.”

Caltech’in alternatif yollarından biri, Khan Academy’nin ücretsiz çevrimiçi derslerine katılmak ve sertifika testinde %90 veya daha yüksek puan almak. Akademi kurucusu Sal Khan, Caltech’in eyleminin üniversiteye adil erişim açısından “büyük bir anlaşma” olduğunu söyledi. Caltech küçük olsa da (sadece 2.400 öğrenci ve yaklaşık %40’ı lisans öğrencisi) Khan, bu kurumun prestijli itibarının diğer kurumları kabul engellerini incelemeye ve bunları hafifletmek için yaratıcı çözümler bulmaya teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

Geçen yıl %3’lük kabul oranıyla Pasadena merkezli enstitü, 46 Nobel ödülü sahibiyle ve deprem mühendisliği, davranışsal genetik, jeokimya, kuantum bilgisi ve havacılık gibi alanlardaki ileri araştırmalarıyla övünüyor.

Khan “Gezegendeki akademik açıdan en titiz okullardan birine sahipsiniz ve kabul için tartışmasız en yüksek çıtalardan birine sahipsiniz; herkes için ücretsiz ve erişilebilir olan alternatif bir yolun artık onların gereksinimlerini karşılamanın bir yolu olduğunu kabul ediyorsunuz” dedi. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, 152 milyondan fazla kullanıcıya ücretsiz kurslar, sınavlara hazırlık ve özel dersler sunuyor.

STEM becerilerine olan talep hızlansa bile, 2017-18 federal verileri, o okul yılında devlet liselerinin yalnızca %65’inin matematik dersi verdiğini gösterdi. Matematik dersine erişim, devlet okullarının yarısından biraz fazlasının bu dersi sunduğu büyük şehirlerde ve kırsal bölgelerde daha sınırlıydı. Buna karşılık, büyük banliyö bölgelerindeki liselerin %83’ü matematik dersi veriyordu.

 

Liselerin %88’inde kimya dersleri, %74’ünde ise fizik dersleri veriliyor.

 

ABD Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi’nin 2015-16 dönemine ait verileri, bu derslere erişimde önemli bir ırksal uçurum olduğunu gösterdi. O yıl, yüksek oranda Siyahi ve Latin kökenli öğrenciye sahip 26.300 devlet lisesinin yalnızca %38’i matematik dersi veriyordu; bu oran tüm okulların yarısına tekabül ediyor. Benzer şekilde, yeterince temsil edilmeyen azınlık öğrencilerinin kimya ve fizik derslerine erişimi daha sınırlıydı.

 

Buna ek olarak, bilgisayar bilimi, işletme, ekonomi, mühendislik ve hemşirelik gibi alanlara kayıt talebinin kapasiteyi aşması nedeniyle öğrenciler, devlet üniversitelerindeki STEM bölümlerine giriş engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Geçen ay Brookings Enstitüsü’nün bir araştırma özeti, 106 önde gelen kamu araştırma üniversitesindeki yüksek kazançlı bölümlerdeki 2021 mezunlarının dörtte üçünün, öngörülen derslerde yeterli not ortalamaları gibi kabulleri kısıtlayan katı gerekliliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi; bu sayı birden fazla artış gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı ve California Üniversitesi’nde bu tür eşitsizlikleri uzun süredir araştıran Princeton Üniversitesi yardımcı doçenti Zachary Bleemer, büyüyen kısıtlamaların giderek daha fazla Siyah, Latin ve diğer az temsil edilen siyahi öğrencileri STEM bölümlerinden daha az kazançlı alanlara doğru ittiğini söyledi.

Mart ayında Bleemer öncülüğünde bir araştırma, 1975 ile 2018 yılları arasında Berkeley, Davis, Santa Barbara ve Santa Cruz’daki UC kampüslerinde artan kısıtlamaların, en iyi STEM bölümlerine giren az temsil edilen azınlıkların %20 oranında azaldığını ortaya çıkardı. Ancak UC Berkeley, bilgisayar bilimleri bölümü için ön koşul derslerinde minimum 3,3 genel not ortalaması şartını kaldırdı.

Bleemer, ana dallarını genişletmek için öğretim üyesi işe almak için daha fazla fon olmadan, devlet üniversitelerinin kısıtlamalara yönelik eğilimi kolayca tersine çevirebileceğinden şüpheli olduğunu söyledi.

Buna karşılık, çoğu özel üniversitenin daha fazla mali esnekliğe sahip olduğunu ve genellikle seçilen bölümlere girişte kısıtlama getirmediğini, ancak USC’nin bilgisayar bilimi ve makine mühendisliği için minimum not ortalaması gerektirdiğini söyledi.

Caltech’te öğrenciler ilk yılın sonuna kadar ana dal seçmiyorlar. Ancak genel kabul için kurs gereklilikleri uzun süredir endişe kaynağı olmuştur.

Caltech’in biyoloji ve biyolojik mühendislik bölümünün başkanı Richard Murray, sorunu ilk elden yaşamış bir isim. El Paso lisesinin matematik dersi vermediği Teksas’ta büyüdü. Mühendis olan babası, oğluna matematiğe olan yeteneğini ve ilgisini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu şeyi vermek konusunda genel bir karar aldı: Aileyi, yerel lisenin bu dersi verdiği daha varlıklı bir bölgeye taşıdı. Daha sonrasında Richard Caltech’i kazanabildi.

Murray, tüm ebeveynlerin bu kadar dramatik bir eylemde bulunacak kaynaklara sahip olmadığını ve bu sınırlamaların eğitim fırsatlarını engellememesi gerektiğini belirtti. Caltech’in yeni kabul politikasını onaylayan fakülte kurulunun bir üyesi olarak güçlü bir savunucu kimliğe sahip.

“Sadece bir lisesi olan bir kasabada yaşıyor olabilirsiniz ve bu lisede matematik dersi verilmeyebilir… o zaman şansınız kalmaz. Ve bu, Caltech’te başarılı olacak ve harika bir bilim insanı ya da mühendis olacak türden bir öğrenci olmadığınız anlamına gelmiyor” dedi Murray. “Bana göre Caltech’te başarılı olmanıza yardımcı olacak şeylere herkesin eşit erişime sahip olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor.”

Politika değişikliğinin ivmesi şubat ayında, kabul direktörü Pallie ve iki Caltech çalışanının National Assn’in ev sahipliği yaptığı Üniversiteye Kabul Danışmanlığı konulu bir çalıştaya katılmasıyla başladı. Özellikle matematik fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Just Equations’tan Melodie Baker adlı bir konuşmacı onları çok etkiledi. Baker, birçok öğrencinin matematik dersine erişim eksikliğine işaret ederken, Pallie ve ekibi, fizik ve kimyanın yanı sıra Caltech’in kursa kabul koşullarını sorgulamaya başladı.

Fakülte kabul komitesine başkanlık eden çevresel mikrobiyoloji profesörü Pallie ve Jared Leadbetter, potansiyel ders alternatiflerini araştırmaya başladı. Pallie, 2020’deki salgın sırasında ücretsiz ders vermek için ikinci kar amacı gütmeyen Schoolhouse.world’ü başlatan Khan’ın ekibiyle bağlantı kurdu. Platformdaki akran eğitmenler, kurs sınavında en az %90 puan alarak ve her problemi nasıl çözdüklerini videoya kaydederek işlerine uygun olduklarını belgeliyorlar. Video, öğrencilerin sınava gerçekten kendilerinin girmelerini ve materyali anlamalarını sağlamaya yardımcı olur.

Yeni süreç kapsamında öğrenciler, Khan Academy tarafından sunulan bir matematik, fizik veya kimya dersini alacak ve sınavda %90 veya daha iyi bir puan ve videoya kaydedilmiş bir açıklama ile öğretmenlerin yaptığı gibi içerik konusundaki ustalıklarını belgelemek için Schoolhouse platformunu kullanacaklar.

Pallie ve Leadbetter ayrıca Khan Academy kurslarının yeterince sıkı olup olmadığını test etmek istedi. Birkaç Caltech lisans öğrencisi, tüm kavramların bu konulardaki kampüs yerleştirme sınavlarını geçmeye yetecek genişlikte ve derinlikte ele alınıp alınmadığını değerlendirmek için dersler aldı. Caltech’te makine mühendisliği okuyan bir genç olan Miranda, matematik dersini aldı ve olumlu değerlendirdi, ancak öğrencilerin muhtemelen Caltech’e hazırlıklarını derinleştirmek için ek ders kitapları ve diğer çalışma materyallerini kullanmak isteyeceklerini de belirtti.

Leadbetter, bazı öğretim üyelerinin yeni yol konusunda uyarıda bulunduğunu ancak yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun değişikliği itirazsız onayladığını söyledi. “Eğer gerçekten bu olağanüstü azim, dayanıklılık ve vaatle bu gerçekten nadir öğrenciler için çalıları yenmeye çalışıyorsak, o zaman potansiyel başvuru sahiplerinin büyük bir bölümünü kaçırmak istemiyoruz” dedi.

Kabul sayfasında, materyalle ilgili bilgisine güvenen öğrencilerin kursu atlayıp doğrudan sertifika sınavına girebilecekleri açıklanmaktadır. Caltech ayrıca lise matematik, fizik veya kimya dersi yerine, bu konularda AP sınavlarından 5 puan ve Uluslararası Bakalorya sınavlarından 6 veya 7 puan kabul edecektir.

Pallie, yeni politikanın Caltech’in eşitlikle ilgili misyonunun önemli bir kısmına anlam katacağını söyledi: “Yetenek geniş bir alana dağılırken, fırsatlar dağılmıyor.

“Kurumların çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık hakkında söyledikleri her şeyin doğru olup olmadığına gerçekten karar vermeleri gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu, kurum olarak kim olduğumuzu belirleyen temel bir şey mi… yoksa güzel bir vitrin dekorasyonu mu?”

 

Kaynak: LOS ANGELES TIMES  TERESA WATANABE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here