Çalışan Bağlılığı

Şirketler senelerdir performans arttırma çalışmalarının sonuçlarını gözlemekteler. Şirketler çalışanlarının da rekabetin bir parçası olduğunun bilincindeler artık. Gelecek vaat eden, parlak fikirlere sahip nitelikli çalışanlarının şirketin başarısında önemli bir etken olduğunu biliyorlar. Aynı zamanda bu çalışanlarının rakip şirketlerin de gözleminde olduğunu biliyorlar. Hem yıllar içinde oluşan know-how’larının dışarıya transferini engellemek hem de geleceklerinde etken olan stratejik çalışanlarını kaybetmemek için çalışanlarının bağlılığını önemsiyorlar. Şirketler kendileri için stratejik öneme sahip çalışanlarını şirketin terfi sürecinde ilerlemelerini istiyorlar. Böylelikle şirketin hem ilerleyen yıllarda şirketi ve pazarı tanıyan yöneticiler tarafından yönetilmesini hedefliyorlar hem de çalışanlarının bağlılığına katkı sağlamış oluyorlar. Bu yazıda gün geçtikçe artan bu rekabetçi ortamda çalışan bağlılığının önemini ve ne olduğunu, şirket içerisinde etkisinin ne olduğunu, çalışan bağlılığının nasıl arttırılacağını anlatacağım.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI NEDİR?
Çalışan bağlılığı şirketlerin çalışanlarını temel olarak mutlu etmek olarak adlandırılabilir. Çalışanların şirket içerisindeki mutluluğu, samimiyeti, şirketin vizyonuna sağlayacağı katkıda da belirleyicidir. Her çalışan iş hayatında böyle bir ortamda olmak ister. Aslında bu insanın yaratılışında olan bir gereksinimdir. Birey doğum anından itibaren devamlı olarak kendini huzurlu, mutlu ve güvende hissedeceği bir ortam arayışındadır. Birey ilk önce ailede sonra yakın çevresinde ve iş hayatında hep bu arayıştadır. Bu denklemlerin bozulduğu takdirde insanların huzursuz, güvensiz ve isteksiz olduğu gözlenir. Denklemlerin bütünü çalışan bağlılığı olarak adlandırılır. Çalışan bağlılığının şirket üzerindeki negatif etkisi ise bu denklemlerin şirket içerisindeki etkinlikleri yavaşlatmaktadır. Şirketler çalışan bağlılığından minimum derecede etkilenmek için çeşitli testler ve aktiviteler yapmaktadır.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞININ ŞİRKET İÇERİSİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
Büyük ve orta ölçekli olarak adlandırabileceğimiz şirketler işgücü devir oranını şirket içerisinde minimuma indirmek istenmektedir. Dolayısıyla bu şirketlerin çalışanlarının değişmemesi için iç işgücünü ellerinde tutma amacıyla çalışan bağlılığına önem vermektedir. Ayrıca büyük ve orta ölçekli şirketlerin vizyonları sayesinde içerisinde bulunan çalışanların yaratıcı fikirleri şirkete yansıtmasını istedikleri için şirketler çalışan bağlılığına önem vermektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre çalışan bağlılığının olmadığı şirketlerde yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmadığı gözlemlenilmiştir. Ayrıca yine çalışan bağlılığının olmadığı şirketlerde işgücü devir oranının minimum seviyede olmaması da şirketin vizyon aşamalarını beklenilen performansı alamadıkları tespit edilmiştir. Bu aşamaların gerçekleşmemesinin temel sebebi ise çalışan bağlılığı denklemlerinin tam olarak yerine getirilmemesidir. Çalışan bağlılığının şirketler üzerindeki etkisi olarak bu görüşleri göz önünde bulundurabiliriz.

ŞİRKETLER ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPMALIDIR?
Şirketin çalışan bağlılıklarını arttırmak için direk sonuca varmadan önce sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Çalışan bağlılıklarını tespit etmek için bireylere belirli testler yapılabilir. Çalışan sorunlarını, şirket ortamını etkileyen unsurları bu testlerle tespit edilebilir. Çalışan bağlılığını etkileyen unsurları tespit ettikten sonra çalışmalar sonuca yönelik olmalıdır. Çalışan bağlılığını etkileyen unsurlar ortadan kaldırıldığında ise çalışanlardan feedback alınması ise çalışan bağlılığını arttırabillir. Çalışanların bağlılığı problemlerini çözme şekilleri bile şirketlerin ölçeklerine göre değişebilir. Büyük ölçekli şirketler bu problemin sonlandırılması için dolgun ücret, prim ile çalışan bağlılığı problemlerini alt seviyelere çekebilirler. Orta ve küçük şirketler bu problemleri büyük şirketler kadar kolay çözemeyebilirler. Orta ve küçük işletmeler çalışanların bağlılığını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak için daha detaylı araştırmalar yapmalıdır.  Bu şirketler genel olarak şirket içi oluşan sorunları “Aile” teması altında çözmeye çalışmaktadır. Ancak tüm şirketlerin çalışan bağlılığını her fırsatta gözlemlemesi gerekmektedir. Çeşitli geri dönüşlerle problemlerin tespitini ve sonuca ulaşmayı sürekli olarak tekrarlaması gerekmektedir. Bu aşama da süreklilik sağlanmazsa çalışan bağlılığı tam olarak tamamlanılmamış sayılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here