SDÜ’nün Projesi Kalkınma Bakanlığınca Kabul Edildi

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi”ne beş üniversite ile birlikte başvuruda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesinin proje teklifi kabul edildi.

Böylece yükseköğretim sektörü mekân envanteri ve karar destek sisteminin teknik süreçleri ile bilimsel altyapısı üniversitemiz tarafından hazırlanarak oluşturulacak. ‘UNI-Envanter’ veri tabanı ile yükseköğretim sektöründe yatırım ve karar destek standartları ortaya konulacak. Kalkınma Bakanlığı üniversitelerden gelen mekân taleplerinin uygun olup olmadığına karar verirken bu standartları da kullanacak.

Kaynakların doğru, yerinde ve zamanında kullanımının sağlanması ve kaynak israfının önüne geçilmesi amaçlanan bu proje ile üniversiteler mevcut mekânlarını ne ölçüde verimli kullandıklarını analiz ederek yeni mekân ihtiyaçlarını tespit edebilecek.