Süleyman Demirel Üniversitesi TÜBİTAK desteğiyle ilk yerli nanomotoru üretti.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri sağlık alanında çığır açacak bir çalışmayla Türkiye’de bir ilke imza attı. Multidisipliner çalışma grubunca kanser biyobelirteci olarak kullanılan miRNA’larin tayinine yönelik nanomotorlar sentezlendi.

 

Meme kanserinin ön tanısında kullanılacak nanomotorları elektriksel alan, ultrason dalgaları ya da manyetik alanlar ile kontrol etmek, yönlendirmek, hızlandırmak ve yavaşlatmak; yapılan nanomotorlara istenilen ilaç, teşhis ve tedavi moleküllerini de yüklemek ve bunları istenilen organa yönlendirmek mümkün olabilecek.

 

Nanomotorlar, enerjiyi hareket ve kuvvete çeviren nano ölçekteki bir saç telinin çapından 200 kez daha küçük cihazlardır. Küçük olmaları nedeni ile hücre içi etkileşimler yapılabilir.