Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum Paneli

Vergi Haftası kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Vergi Dairesi işbirliğinde “Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum” başlıklı panel düzenlendi.
Panel, Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından yönetildi.
Panelde, İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Eroğlu, vergi algısı, vergi tutum ve davranışlarını etkileyen faktörler üzerine sorulan sorulara cevap verdi. İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cural, vergi bilinci ve vergi bilincini etkileyen faktörler üzerine soruları yanıtladı. Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcısı Vergi Müfettişi Ulvi Cantürk Kaya ise mükellef hakları, mükellef ödevleri ve Gelir Vergisi Tasarısı hakkındaki sorulara cevap verdi.