Türkiye’nin Kendi Elektriğini Üreten Tek Yeşil Teknoparkı

Enerji ihtiyacı yıldan yıla artan Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını yurtdışından karşılıyor. Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılıktan kurtulabilmesi açısından yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmek büyük önem taşıyor. Bu konuda duyarsız kalmayan Gazi Teknopark da bir kamu kurumu olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmaların yanı sıra akıllı ve yeşil enerji sistemlerinin topluma aktarılmasına ağırlık veriyor.
Güneş enerjisini ile kendi elektriğini üreten Gazi Üniversitesi Teknopark, bu konuda Türkiye’de ilk ve tek teknopark durumunda bulunuyor.