Türkiye-Ab İlişkileri Konferansı

Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinasyonunda 8 Mart 2016 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Mavi Salonunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü’nden Prof. Dr. Angelo Santagostino’nun katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.
Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin AB’ye Katılım süreci” konulu etkinlikte, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut sorunlar, 7 Mart tarihinde göçmen krizi ile ilgili toplanan AB Zirvesi’nin Türkiye bakımından sonuçları, Gümrük Birliği’nin Türkiye-AB ilişkilerindeki yeri ve Kıbrıs sorunu tartışıldı.