Teknolojik İnovasyon Çağına Girerken

KPMG, Harvey Nash işbirliğiyle 2015 Global CIO Araştırması’nı 30 ülkeden 3 bin 700 teknoloji liderinin katılımıyla gerçekleştirdi.

 

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre CIO’lar teknolojik inovasyonlardan ötürü oldukça iyimser. Hatta hemen hemen hepsi dijital devrimin gerçekleşiyor olduğu konusunda hemfikir. Yeni dönemde ise değişikliklerle başa çıkabilmek için alışılageldik bilgi teknolojileri (BT) yapısının da ötesine geçmek planlar arasında…

RESİM-1

2015 Global CIO Araştırması, Harvey Nash ve KPMG ortak işbirliğiyle 6 Ocak – 19 Nisan 2015 tarihleri arasında yaklaşık 30 ülkede ve 3 bin 700 teknoloji liderinin katılımıyla gerçekleştirildi. 70’e yakın soru havuzundan oluşan araştırmaya katılan yöneticilerin, bilgi teknolojileri (BT) projelerinden yüzde 66 oranla beklentilerinin, para kazanmak, yüzde 34 oranla ise tasarruf sağlayabilmek olduğu görülüyor.

 

Günümüzde organizasyonların BT ve pazarlama faaliyetleri arasındaki entegrasyonun önemi giderek artıyor. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen araştırmalara ilişkin sonuçlar, sürekli gelişen iş modellerine uyum sağlamak için “hız”ın en önemli faktör olduğunu gösteriyor. Dijital yeniliklerin; kesintisiz, hızlı ve etkin bir şekilde iş süreçlerine entegrasyonuyla müşteri beklentilerini en kısa zamanda karşılayabilmek büyük önem taşıyor.

 

Araştırmaya göre son altı yıl içinde organizasyonlarda stratejik kararların alındığı üst yönetim toplantılarına CIO katılımı da sağlanıyor. CIO görüş ve değerlendirmelerinin de organizasyonlar için kritik önem taşıdığı görülüyor.

 

Son birkaç yılda ise CIO önceliklerinde fark edilir değişiklikler söz konusu. İş zekası ve veri analitiği önem önceliklerini geçen sene yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda bu önceliklerde üç kat artış göze çarpıyor. Bununla birlikte müşteri ilişkileri, sosyal medya teknolojilerine uyum süreçleri de öncelik sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Bu önceliklerdeki değişiklikler, organizasyonların yatırım kararlarını değiştirerek sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamalarını gerektiriyor.

RESİM-2

Araştırmada, çalışanların teknolojik beceri ve yetenekleri ön planda değerlendiriliyor. Yaklaşık her 10 CIO’dan 6’sı yeterli beceriye sahip olmayan kadroların değişime ayak uydurmalarını engelleyen bir faktör olabileceğine inanıyor. Çalışanların teknolojik beceri ve yeteneklerinin, 2013 yılına göre üç kat daha fazla önem taşıdığı görülüyor. Gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, CIO’lar tarafından önceliklendirilen becerilerde; büyük veri/veri analitiği konusu en yüksek önemi taşıyor. Bu becerileri sırasıyla değişim yönetimi ve yazılım geliştirme izliyor.

 

DİJİTAL İNOVASYON ÇAĞI

 

Son üç yılda teknolojinin iş süreçlerindeki etkisi incelendiğinde; meydana gelen teknolojik inovasyonların yeni iş modelleri, ürün ve hizmetlerin oluşmasını sağlayacağı düşünülüyor. CIO’ların üçte birinden fazlası, organizasyonlarının önümüzdeki iki yıl içinde teknolojik inovasyonlardan görüşünde
.
SİBER SALDIRILAR VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

Günümüzde organizasyonlardaki üst yönetimlerin siber saldırı ve bilgi güvenliği ihlal konularında farkındalıkları oldukça artmış durumda. Yine de siber saldırıların sadece teknolojik bir risk değil, iş süreçleri için de büyük bir tehdit unsuru taşıdığı öngörülüyor. Son yıllarda önemli kuruluş ve markalara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, bu kanıyı güçlendiriyor. Bu nedenle araştırmaya katılan CIO’lar, BT ortamlarında gerekli güvenlik kontrollerinin oluşturularak takip edilmesinin iş süreçleri üzerindeki önemine vurgu yapıyor.

RESİM-3

SÜREKLİ ARTAN BT BÜTÇELERİ

 

Tüm bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışan organizasyonlarda BT bütçesinin sürekli artışı üst yönetim için rahatsız edici bir husus olabiliyor. Yapılan araştırmalar organizasyonların yıl içindeki satış kazancı/toplam bütçelerinin yüzde 1 ila 30 arasında bir oranının teknolojiye ayrıldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl içinde, CIO’lara tahsis edilen teknoloji yatırımı bütçelerinde bir artış görülmekle birlikte, bu projelerin ağırlıklı olarak organizasyonlar için fayda ve gelir artışı yaratacak konularla ilgili olduğu gözlemleniyor. Buna rağmen, CIO’ların BT bütçesi üzerinde kısıtlı yetkisi olması, BT bütçesi ve harcamaları konusunda engel oluşturabiliyor.

 

CIO ÖNCELİKLERİ

 

 • Tasarruf sağlayan BT projeleri % 34
 • Para kazandıran BT projeleri % 66

 

Üst Yönetimin İlk Üç Önceliği

 

 • İş süreçlerini iyileştirmek
 • Operasyonel verimlilik sağlayabilmek
 • Tutarlı ve kesintisiz bir BT ortamı sunabilmek

 

Üst Yönetimin Yükselmekte Olan

 

 1. İş zekası / Veri analitiği
 2. Müşterilerin gelecekteki beklentilerini iyi yöneterek daha iyi ilişkiler kurmak
 3. Sosyal medya üzerinde iyi bir itibar yönetimi sağlayabilmek

 

ÇALIŞAN BECERİLERİ

 

Son dönemde en çok tercih edilen beceriler

 

 1. Büyük veri / Veri analitiği
 2. Değişiklik ve talep yönetimi
 3. Yazılım geliştirme

 

Son dönemde daha az tercih edilen beceriler

 

 1. Teknik mimari
 2. Kurumsal mimari
 3. İş analizi

DIŞ KAYNAK KULLANIMI DEVAM EDİYOR

 

AMAÇLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi araştırmaya katılan CIO’ların büyük çoğunluğu yazılım geliştirme ve veri merkezi fonksiyonlarında dış kaynak kullanımını tercih ediyor. Ancak dış kaynak kullanım amaçlarında önemli değişimler görülüyor. Son beş yıl içinde organizasyonların dış kaynak kullanımını; BT bütçesinden tasarruf etmek yerine, yeni beceriler edinebilmek amacıyla da tercih ettikleri görülüyor.

 

CIO’LAR HEYECANLI: Genel itibarıyla bu araştırma bizlere CIO’ların teknolojik inovasyonlardan ötürü iyimser, önümüzdeki dönemdeki zorluklardan dolayı ise heyecanlı olduklarını gösteriyor. Dijital devrimin gerçekleşmekte olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Bunun yanında, BT ile ilgili süregelen problemlerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Değişikliklerle başa çıkabilmek için alışılageldik BT yapısının da ötesine geçilerek, yeni BT yeteneklerinin dikkate alınması gerekiyor. Bu nedenle 2015 yılı BT liderleri için zorlu ancak aynı derecede heyecanlı bir yıl olacağa benziyor.

Hakan Aytekin

Hakan Aytekin

KPMG Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı

Ceren Şahlı

Ceren Şahlı

KPMG Müdür, Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Kaynak: KPMG Gündem

PAYLAŞ
Kariyerim Dergisi, Türkiye kampüslerinin sesi ve mecrası olmak için kurulmuş üniversite ve kariyer odaklı bir dergi ve web platformudur.