Singapur’da Halk Net Sıfır Vizyonuna İnanıyor

Yakın zamanda Singapur’da yapılan bir anket, yanıt verenlerin %65’inin Singapur’un 2050 yılına kadar Net Sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini desteklediğini, ilave %17’lik bir kesimin ise daha iddialı bir zaman çizelgesini savunduğunu ortaya çıkardı. Ancak yalnızca %15’i bu ulusal kararlılığın farkındaydı. Ağustos ve Eylül 2023 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankete, 15 yaş ve üzeri 2.000’den fazla Singapur sakini dahil edildi. Net Sıfır hedefine ve ilgili politikalara yönelik tutumların yanı sıra bölge sakinlerinin hedefi desteklemek için gerçekleştirebilecekleri eylemleri ölçmeyi amaçladı.

 

Yapılan anketten şu çıkarımlarda bulunulabilir:

  1. Ankete katılanların yarısından fazlası hükümetin Net Sıfır’a yönelik çabaları ve nasıl katkıda bulunabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini ifade etti.
  2. Ankette yer alan ve çeşitli sektörleri ve yaklaşımları kapsayan 12 alanın tümü için güçlü bir destek (%60’ın üzerinde) vardı.
  3. Klima sıcaklıklarını en az 25 santigrat dereceye ayarlamak ve tek kullanımlık plastikleri azaltmak gibi 13 iklim dostu eylemden sekizi, ankete katılanların yarısından fazlası tarafından zaten uygulanıyor. En az %80’i bu eylemlere gelecekte de devam edeceklerini belirtti.

 

Özellikle diyet ve uçak yolculuğuyla ilgili yüksek çaba gerektiren yaşam tarzı değişikliklerinin önündeki engeller arasında tüketim kalıplarını değiştirme konusundaki isteksizlik, rahatsızlık ve gıda tüketimindeki değişikliklerin karbon emisyonlarını önemli ölçüde etkilemeyeceği inancı yer alıyor. Daha yaşlı katılımcılar (55+), gençlere kıyasla yaşam tarzı değişiklikleri yapma konusunda daha fazla isteklilik gösterdi.

Hükümetin Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Lim Tuang Liang, Net Sıfır hedefine ulaşmada bireylerin önemli rolünü vurguladı ve birçok Singapurlunun halihazırda çevre dostu eylemlerde bulunduğunu belirtti. IPUR’dan Dr. Olivia Jensen, kişisel karbon emisyonları ve iklim bilgilerinin etkili şekilde iletilmesi konusunda daha fazla kanıta dayalı rehberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. LKYCIC’den Profesör Cheong Koon Hean, vatandaşları iklim eylemi için harekete geçirmek amacıyla bilgi, tutum ve uygulamalardaki boşlukları kapatma ihtiyacına dikkat çekerek politika tasarımı ve iletişimi geliştirmede davranışsal araştırmanın değerinin altını çizdi.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here