Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yeni bölümler açılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörlüğü, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliği’ne Prof. Dr. Arif Gönülol’u atayarak bölümlerinin kurulmasına hız kazandırdı.
Görevine başlayan Prof. Dr. Arif Gönülol, fakültenin hedefleri ve açılması için hazırlıları son aşamaya gelen bölümleri hakkında bilgi verdi. Arif Gönülol, globalleşen ve teknolojik olarak gelişen dünyada deniz taşımacılığının ön plana çıktığını ve sektörün eğitimli personel ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi. Gönülol, “Üniversitemiz dünyada ve ülkemizde ivme kazanan bu sektöre bilimsel olarak destek olmak maksadı ile Samsun’un coğrafi yapısı, şehrin denizcilik geçmişi ve üniversitemizin bölge üniversitesi olması kimliğini de ön plana çıkararak, özelde bölgemizin ve genelde ülkemizin ihtiyaç duyduğu küçük ve büyük çaplı gemilerin tasarımı, yapımı, makinelerinin işletilmesi, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin deniz bilimlerine uyarlanması, deniz ulaştırma, işletme yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan nitelikli insan gücünü hem ülkemiz hem dünyamız için yetiştirmeyi temel amaç olarak hedeflemiştir” dedi.
Dekan Gönülol, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde ilk etapta 5 bölümün açılmasını planladıklarını, çok yakında dosyaları Yükseköğretim Kurulu’na sunulacaklarını dile getirdi.
Gönülol, açılması planlanan bölümleri şöyle sıraladı: “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi makineleri İşletme Mühendisliği.”
Prof. Dr. Arif Gönülol, açıklamalarını “Fakültemiz; ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz adına büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olacaktır” diyerek bitirdi.