Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programına başvurular başladı

Üsküdar Üniversitesi çatısı altında açılan Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programına başvurular başladı. İletişim Fakültesi’nin uzantısı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan programda medya, iletişim ve kültür alanında interdisipliner nitelikte akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı kapsamında Kültürel Çalışmaların zengin ve köklü düşünsel, kuramsal ve yöntembilimsel olanaklarından yararlanılarak iletişim bilimleri alanında, bilimsel kalitesi yüksek, ciddi akademik çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesinin fizik ortamı, bilimsel çalışmalara olanak veren uygun alt yapısı ve güçlü akademik kadrosuyla bu program kapsamında entelektüel düzeyi yüksek, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar alanında uzman, nitelikli iletişimciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programının tezsiz kesitini tamamlayanlar medyada iletişim profesyoneli olarak çalışabilir, özel veya kamu kuruluşlarında iletişim uzman ve danışmanlığı görevlerinde bulunabilirler.

Programın tezli kısmını tamamlayanlar ise iletişimin veya sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde doktora programına da devam ederek akademik kulvarda ilerleme olanağı bulabilirler.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına, iletişim fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olanların yanında, sosyal bilimlerin herhangi bir alanından lisans diploması almış olanlar da başvuruda bulunabilirler.

Neden medya ve kültürel çalışmalar?

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nazife Güngör, daha iyi bir dünya ve daha mutlu bir insanlık için önce insanı anlamak gerektiğine dikkat çekerek programın da bu amacı taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Güngör, şunları söyledi: “İnsanı anlamanın en etkili yollarından biri onun kültürünü anlamaktan geçer. İnsanlar doğa üzerinde birbirlerini keşfetmeye ve bir arada yaşamaya başladıkları dönemlerden itibaren bütün paylaşımlarını kültürel üretim alanında somutlaştırdılar. Dolayısıyla da insan anlamanın, toplumları analiz etmenin çıkış noktası kültür olmalıdır. Kültürel incelemeler bu anlamda büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan günümüzde medyayla kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz. İnsanın kendi yerel alanında gerçekleştirmekte olduğu her tür kültürel üretim kitle iletişim araçları yoluyla anında tüm dünyaya yayılmakta. Bu da farklı insan topluluklarının birbirlerinin kültürel üretimlerinden haberdar olmalarını, onları paylaşmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak bu paylaşımların eşit düzeyde gerçekleşmesi özellikle de günümüz dünyasında mümkün olamamakta.

Şöyle ki gerek teknoloji gerekse de kapital yönünden güçlü olan toplumların kendi kültürel üretimlerini daha güçsüz olan diğer toplumlara aktararak onlar üzerinde kültürel anlamda hegemonik bir alan oluşturmaları da söz konusudur ki buna kültür emperyalizmi adı verilmektedir. Dolayısıyla da kültür alanında gerçekleştirilen emperyal ilişkileri anlamak ve önlem almak için de hem medyanın işleyişi hem de günümüz dünyasındaki kültürel üretim ve aktarım süreçlerini çok iyi anlamak ve anlamlandırmak gerekmektedir. Medya ve Kültürel Çalışmalar Programının bu açıdan önemli çalışmalara alan oluşturması planlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi’nin zengin akademik kadrosu, alanda uzman akademisyenleriyle de Medya ve Kültürel Çalışmalar Programının erbabının elinde olduğunu söylemek lazım. Medya ve kültür konularıyla ilgili, hayatına özellikle akademik kulvarda yön vermek isteyen genç bilimciler, akademisyen adayları ve araştırmacılar için uygun ve olabildiğince de keyifli bir yüksek lisans programı.”

Detaylı bilgi;

http://enstitu.uskudar.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu/medya-ve-kulturel-calismalar-programi