KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yükseklisans Programı açıldı

Kadir Has Üniversitesi tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına bir yenisini daha ekledi. Enerji şirketlerinin çoğunlukla İstanbul ve çevresinde yoğunlaşmasından dolayı, ilgili alanda daha fazla yükseköğretim programına ihtiyaç duyuluyor. Program, bu bağlamda önemli bir açığı kapatmış olacak.

Enerji, Türkiye’deki yatırımlar için en cazip sektörlerin başında geliyor. Gerek enerji gerekse inşaat şirketleri, hem teknoloji hem de yetişmiş insan gücü açısından ciddi sorunlar yaşıyorlar. Enerji şirketlerinin genellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaştığı düşünüldüğünde, İstanbul’da enerji konusunda eğitim veren daha fazla yükseköğretim programına ihtiyaç olduğu gözlemleniyor.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, “Ülkemizde son yıllarda enerji konusunda bazı yüksek lisans programları açılmış olsa da, bu programlar içerik ve yapısal özellikleri itibarıyla ihtiyacı karşılayamamaktadır. Söz konusu programlar genellikle enerjinin bazı alanlarına yoğunlaşmış olup, enerjinin disiplinlerarası bir konu olduğu gerçeği gözden uzak tutulmuştur. Kadir Has’ta 2016-2017 ders yılında açılan Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının, sosyal bilimler ve fen bilimleri ile mühendislik alanlarında birbirinden farklı disiplinleri içermesi açısından önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir. Programın Kadir Has Üniversitesi CESD- Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’yle koordineli yürütülmesi de disiplinlerarası araştırma ve uygulama ile güçlü bağların kurulması açısından önemlidir” açıklamasında bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Programında, temel enerji bilimi ve mühendisliği, enerji ekonomisi ve piyasaları, sürdürülebilir enerji yönetimi ve enerji politikaları ve jeopolitiği gibi dört ana konuda zorunlu eğitim verildikten sonra, program içinden ve dışından alınacak seçmeli dersler sayesinde öğrencilerin farklı enerji konularında uzmanlaşmaları amaçlanıyor. Dersler teorik bilgilerin yanı sıra gerçek hayat pratiklerinden örnekler ile zenginleştirilerek, gerçek örnekler konunun uzmanı kişiler tarafından seminerler ile destekleniyor. Programın farklı alanlarda lisans derecesine sahip öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, ülkemizde benzerinin bulunmaması ve önemi giderek artan sürdürülebilir enerji konusunda uzmanlaşma imkânını sağlaması. Program tamamen İngilizce olup, bu sayede mezunların Türkiye veya yurtdışında sürdürecekleri kariyerlerinde rekabet güçlerinin artırılması sağlanıyor. Tezli ve tezsiz olarak verilmekte olan program, öğrencilerin değişik kariyer ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı.