İş Hayatında Z Kuşağı

1999-2016 yılları arasında doğan kişileri kapsayan Z kuşağını her konuda olduğu gibi iş hayatında da diğer nesillerden ayıran birçok farklılık vardır. Günümüzde şirketlerin kendilerini adapte etmeye çalıştığı Z kuşağının iş hayatını gelin yakından inceleyelim. 

İŞ SEÇERKEN Z KUŞAĞI

Diğer kuşakların aksine tüketici değil de üretici olmayı isteyen Z kuşağı bir iş seçerken kendilerine sunulanı yapmak yerine kendi içeriklerini yaratmak ve sunmak istiyor. Bunun sonucu olarak özellikle dikey hiyerarşiyle yönetilen şirketlere nazaran yatay hiyerarşiyle yönetilen şirketleri tercih etmeleri,  günümüz şirketlerini yatay hiyerarşiyle yönetilmeye itiyor. Özgürlüklerine düşkün olan ve iş hayatında kısıtlanmayı sevmeyen Z kuşağı, yatay hiyerarşiyle yönetilen şirketlerde kendilerini daha rahat ifade edebildikleri ve fikirlerinin önemsendiğini bildikleri için daha motive, daha mutlu bir şekilde çalışıyor. Bunun yanında esnek çalışma ortamının oluşturulması Z kuşağı için oldukça önemli. 

X ve Y kuşaklarının aksine daha rahat bir çalışma ortamı ve saatleri arzulayan Z kuşağının bu arzunun gerçeğe dönüşmesi konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Günümüz şirketleri artık şirketlerini dizayn ederken daha rahat, konforlu, modern ve çalışanların sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara başladı. 

3’Ü BİR ARADA

X kuşağının en yaşlısı 50 en genci 40 yaşındadır ve genelde çalıştıkları yere olan bağlılıkları yüksek olup kurallara uyumlu bir şekilde çalışırlar. Çok çalışarak yükselebileceklerini düşündükleri için çalışma saatlerine uyarlar ve oldukça çalışkandırlar.  

Y kuşağının ise en yaşlısı 39 en genci 22 yaşındadır. Özgürlüklerine oldukça düşkün olan bu nesil belirli bir mesai saati içerisinde çalışmak istemezler. İki farklı kuşağın kesişimi olarak görülen bu nesil her iki kuşaktan da izler taşımaktadır. X kuşağının aksine hayatlarını sürdürmek için değil; daha rahat para harcamak için çalışırlar. 

Z kuşağının ise en büyüğü 21 yaşındadır. Çalışma hayatlarında teknolojiyi çok iyi kullanan bu nesil teknolojik gelişmeleri diğer nesillerin aksine günlük gelişmeler olarak görür. Bunun yanı sıra aidiyet konusunda diğer nesiller kadar bağımlı değildir. Z kuşağı Cv sine çok özen gösterir ve sürekli olarak güncellemeler yaparak Cv sini aktif tutmaya çalışır. Gelen teklifleri ise diğer nesillere nazaran daha iyi değerlendirir.  

Birbirinden birçok konuda ayrışan bu üç nesli bir arada çalıştırabilmek günümüz şirketlerinin en önemli konularından biridir. Günümüz şirketlerinin yüzde 56’sı çeşitli bir iş gücü yaratmak için şirket politikalarını tüm kuşaklara uygun olacak şekilde güncellemektedir. LinkedIn , 35 ülkeden 7 bin yetenek avcısının katılımıyla oluşturduğu ve farklı kuşaklarda nasıl verimli iş gücü oluşturacağını araştırdığı “From Gen Z Boomers:Hiring and Retaining Multigenerational Talent” adlı raporunda yetenek profesyonellerinin %89 u farklı kuşak mensubundan oluşan bir iş gücünün daha etkili çalıştığını belirtiyor. Sebebi ise çok çeşitli yaşam deneyimlerine sahip ekiplerin ve farklı bakış açılarının genellikle daha etkili olması ve rekabet ortamı oluşturmasıdır. 

Gerek teknolojinin gelişmesi gerek çağımızın değişmesiyle bu denli önemli bir noktaya gelen Z kuşağına şirketlerin yaklaşımını gördük. Çağın gerisinde kalmak istemeyen şirketlerin Z kuşağına bu özeni göstermesi, iş hayatının gelecek yıllarda çok daha farklı noktalarda olacağını bize göstermektedir.  

PAYLAŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here