HİTİT ÜNİVERSİTESİ VE GENÇ MÜSİAD ARASINDA PROTOKOL

GENÇ MÜSİAD ÇORUM ŞUBESİ YÖNETİMİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. REHA METİN ALKAN'I ZİYARET ETTİ (M. MUTTALİP YALÇIN/ÇORUM-İHA)

Hitit Üniversitesi ile Genç MÜSİAD Çorum Şubesi arasında “Stajyer-İşletme Eşleştirme Modeli ile Mesleki Eğitimde Kalite İşbirliği Projesi” ne ilişkin protokol imzalandı.
Protokolle birlikte Türkiye genelinde Genç MÜSİAD tarafından hayata geçirilen “24 Çok Geç” projesi çerçevesinde Çorum iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve eğitimli genç işsizliği azaltmak amacıyla; üniversiteli öğrenciler için teori ve uygulamayı birleştiren, öğrencilerin mesleki eğitiminin yanı sıra kişisel gelişimine de katkı sağlayan, sürdürülebilir, çok yönlü ve tüm paydaşlar için değer yaratan işbirliklerinin sağlanmasına önderlik etmek hedefleniyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu proje ile öğrencilerin kariyer planlaması ve çalışma hayatı için mezun olmayı beklemeden geleceği planlama konusunda gençleri desteklemek, teşvik etmek ve mezuniyet sonrası yaşanan işsizlik sorununun ortadan kaldırılmasının amaçlandığını vurguladı.
Eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da Genç MÜSİAD ile ortak projeler yapmaya devam edeceklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, şehrin önemli bir dinamiği olan üniversitenin aynı zamanda kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümünde de önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, toplumun bütün kesimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.