Ekonomik Gündem Oturumlarının İlki İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Gerçekleştirildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin düzenlediği Ekonomik Gündem Oturumlarının ilk toplantısı 23 Aralık 2015 tarihinde Güney Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. T.C. Merkez Bankası Para Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan’ın konuşmacı olarak katıldığı ilk toplantıda “2016’ya Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü” konuşuldu.
Konuşmasında 1980’lerden başlayan küreselleşme sürecinde yeni bir dönüm noktasına ulaşıldığını vurgulayan Doç. Dr. Aysan, hem dünyanın hem de Türkiye’nin yeni normlar arayışında olduğunu belirtti. Yalnızca üretim süreçlerinin değil, aynı zamanda tüketim süreçlerinin de planlanması gerektiğinin altını çizen Aysan; Türkiye ekonomisinin gelecekte başarılı olması için “yerlilik/yerellik”, “evrensellik” ve “proaktif pragmatizm” olmak üzere toplam üç sacayağına sahip olması gerektiğini söyledi.
İlk oturum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan’a plaket takdimi ile son buldu.