Dönüşümcü Liderlik Nedir?

Günümüzde işletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve işletmenin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilmesi için işletmeler örgütsel değişim kapasitelerini geliştirmelidir. Bu değişim sürecini ise alışılmış geleneksel liderler değil dönüşümcü liderler gerçekleştireceklerdir. Ben de bu yazımda dönüşümcü liderliğin ne olduğundan bahsedeceğim.  İlk başta liderliğin tanımından sonra dönüşümcü liderliğin ne olduğundan ve son olarak da dönüşümcü lider davranışlarından bahsedip yazımı bitireceğim.

Birçok kez birçok kaynaktan farklı farklı liderlik tanımları okumuşuzdur. Tanımlamalar birbirinden farklı da olsa genel itibariyle aynı anlama gelmektedir. Kimileri tarafından “diğer insanların yapmak istemediklerini şeyleri bile isteyerek ve severek yapmalarını sağlayan kişi” olarak kimileri tarafından “bir bireyin etrafındaki kişileri etkileme, motive etme, üyesi oldukları grubun başarısına katkıda bulunmalarını sağlamaya yeteneği” olarak tanımlanır. Bu tanımlardan hareketler liderlik;  belirli şartlar altında belirli bireysel veya grup amaçlarını yerine getirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak tanımlayabiliriz.

Dönüşümcü lider ise; takipçilerin tutumlarını, değerlerini ve ihtiyaçlarını örgütsel değerler doğrultusunda değiştiren; bu değerleri takipçilerine kişisel değerleri gibi benimseten ve örgüt amaçları doğrultusunda aksiyon aldıran ve takipçilerine süreci benimsettikten sonra onlardan beklenilenin üstünden performans alabilendir. Dönüşümcü liderliğin davranışları ise ortak vizyon oluşturma, uygun rol modeli sunma, grup hedeflerinin benimsenmesinin teşvik etme, yüksek performans beklentileri, bireysel destek ve zihinsel teşviktir. Şimdi ise dönüşümcü liderliğin davranışlarının her birini tek tek değerlendirelim.

1)Ortak Vizyon Oluşturma

Dönüşümcü Liderler bir işe başladıkları zaman o işin sonunda varmak istedikleri noktayı ortaya koyarak vizyonunu belirlerler. Kendisinin ortaya koyduğu ve inandığı bu vizyonu ise takipçilerine açık ve net bir şekilde ifade ederler. Daha sonra Dönüşümcü liderler gelecek için ortaya koydukları vizyonu takipçilerinin içselleştirmesini sağlayarak başlangıçtaki vizyonu örgütün ortak vizyonu haline getirir.  Böylelikle dönüşümcü lider gelecek ile ilgile ortaya koyduğu uzun vadeli, heyecan uyandırıcı vizyon ile çalışanları yüreklendirip harekete geçirmektedirler.

2)Uygun Rol Modeli Sunma

Dönüşümcü liderin en önemli özelliklerinden bir tanesi ekibindeki çalışanlara rol model olabilmektir.  Dönüşümcü lider; davranışları, kişisel özellikleri benimsediği değerleri ve örgütün hedeflerine uygun davranış göstermesi gibi durumlar ile çalışanlarına rol model olabilmelidir. Kendi ekibine rol model olabilen dönüşümcü liderler; ekipleri ile uyum içerisinde hareket etmelerinin yanı sıra çalışanları örgütün vizyonu doğrultusunda ekstra çaba göstermesini ve çalışanlar tarafından sürecin ortak bir süreç olarak benimsenmesini sağlayacaktır. Böylelikle işletme içerisinde dönüşüm tüm ekip tarafında gerçekleştirilecektir.

3)Grup Hedeflerinin Benimsenmesini Teşvik Etme

Bir ekip olmak tek bir beden olup bir hedefe doğru hep beraber yürümek demektir. Eğer bir ekip tek bir beden olmayı başaramazsa öncelikle o ekip dağılır daha sonra ise hedeflenen vizyon ortadan kalkar ve hiçbir anlamı kalmaz. Bundan dolayı dönüşümcü lider ekibi arasındaki işbirliği arttırmak ve onların kişisel hedeflerini ve arzularından vazgeçme pahasına da olsa ortak bir hedef doğrultusunda çalışmalarını sağlamalıdır.  Aynı zamanda dönüştürücü lider ekibinin bir bütün olabilmesi için onları işbirliğine özendirmeli ve ekip ruhunu canlandırmalıdır.

4)Yüksek Performans Beklentileri

Performans Değerlendirme Nedir? Başlıklı yazımda geniş bir şekilde ele aldığım bu konu dönüştürücü liderler tarafından çok dikkatli takip edilen bir süreçtir. Dönüşümcü bir lider öncelikle ekibini çok iyi tanır ve ekibindeki her kişinin tüm yetenek ve kabiliyetlerine hakimdir. Ve böylelikle ekibindeki çalışanların neler yapabileceğini ve ne düzeyde performans göstereceğini en iyi bilen kişidir. Bundan dolayı dönüşümcü bir lider çalışanlarından mükemmellik, kalite ve yüksek performans bekler. Çalışanların yüksek performans gösterebilmesi içinde dönüşümcü lider onlara güvendiğini hissettirerek başarılı bir motivasyonla onları yönlendirir. Bu sayede dönüşümcü lider ekibindeki her bir çalışandan maksimum verim alır.

5)Bireysel Destek

Gerçek şu ki yeryüzünde hiçbir birey yok sayılmak istemez. Veya kendisinin önemli görülmesi ve fikirlerinin dinlenmesini ister. Ve bu kişisel motivasyonunu kaybederse başta kendi daha sonra ekibe zarar vermeye başlar ve işletmenin vizyonunu kötü etkiler. Bundan dolayı dönüştürücü bir lider ekibinde bulunan tüm çalışanlarının her birine destek olup ekip ile özdeşleşmesini kolaylaştırmalıdır. Bunu da ilk başta ekibindeki her kişiye saygı gösterip, onların kişisel gelişimlerini, duygularını ve ihtiyaçlarının dikkate alarak yapabilir. Dönüştürücü bir lider özellikle de çalışanlarının bireysel sorunları ile ilgilenip onlara önemli olduklarını hissettirmelidirler. Böylelikle her bir ekip üyesi kendisini bu dönüşüm içerisinde bir sahibi görerek işletmenin vizyonuna ulaşabilmesi için büyük bir özveri ile çalışır.

6)Zihinsel Teşvik

Hepinizin bildiği Fareler Ve İnsanlar romanının yazarı John Steinbeck “Dünyada en değer verilmesi gereken şey, insanın özgür ve keşfeden zihnidir” der. Bu sözden hareketle dönüştürücü bir liderin de en değer vermesi gerektiği şey ekibindeki kişilerin zihinleridir. Dönüştürücü lider ekibinde bulunan her bir çalışanının zihnindeki özgürlüğü sağlayıp çalışanların hem işlerini hem de kendi performanslarını arttırmak için yaratıcı yollar bulmalarını sağlamalıdır. Aynı zamanda dönüştürücü lider ekibindeki her bir kişinin yeni düşüncelerine açık olup onları değerlendirmelidir. Ve hatta dönüştürücü lider kendisi çalışanlarını daha önce hiç sorgulamadıkları fikirler üzerinde yeniden düşünmeye sevk etmelidir. Böylelikle problemlere farklı çözüm yolları üretilerek en doğru sonuca ulaşılabilme ihtimali artmaktadır.

Bu yazımızda genel hatlarıyla dönüştürücü liderin ne olduğunu ve dönüştürücü liderde bulunması gereken özellikleri anlattım. Umarım sizler için keyifli bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

PAYLAŞ
İnsan kaynakları , yönetim ve organizasyon alanlarına ilgi duymakla beraber iktisat tarihi , politik iktisat ve finans alanlarında kendimi geliştirmek için birçok çalışma gerçekleştiriyorum. Amfiweb aracılığıyla da ilgi duyduğum alanlarda yazı yazma imkanı buluyorum. Ayrıca Amfiweb de bulunan farklı konulardaki yazıları takip ederek birçok konuda bilgi sahibi olma imkanı elde ediyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here